FRI4Business

Home/FRI4Business
22 10, 2018

Pohľad RKMC s. r. o. na absolventov FRI v praxi

Od |22 októbra, 2018|

RKMC je poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti podnikových informačných systémov a patrí medzi popredných slovenských dodávateľov systémov SAP. Má dlhoročné skúsenosti konzultačného tímu s riešeniami SAP, silnú zákaznícku bázu a veľký záujem o nové riešenia [...]

3 06, 2018

Pohľad GoodRequest s. r. o. na absolventov FRI v praxi

Od |3 júna, 2018|

Spoločnosť so základňou v Žiline, pôsobí v oblasti IT a venuje sa vývoju mobilných a webových aplikácií, dizajnu a konzultingu. Uveďte predpoklady na Vašich potenciálnych zamestnancov. Predpokladmi sú predovšetkým zodpovednosť, cieľavedomosť, dobrá práca v tíme, [...]