Občianske združenie Alumni FRI v rámci spolupráce s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline ponúka možnosť spolupráce pri zadávaní a vypracovaní projektových, bakalárskych, diplomových, dizertačných a iných prác.  Cieľom Alumni FRI a Fakulty riadenia a informatiky je, aby študenti boli čo najviac prepojení s praxou a aj ich práce, aby boli zamerané na riešenie konkrétnych problémov pre podniky. Študenti tak získavajú cenné  praktické skúsenosti a teoretické vedomosti overujú v reálnych situáciách v podnikovej praxi.

Výhoda pre podniky je, že študenti odbremenia interných zamestnancov vykonaním rôznych analýz k predkladanému problému a navrhnú nestranné riešenia pre daný podnik. Okrem analýz a návrhov predkladanej problematiky si podnik môže podchytiť šikovných študentov do radu svojich budúcich zamestnancov, ktorých prácu má už čiastočne overenú. Jednotlivé práce podľa oblasti záujmu (informatika a programovanie, dopravné systémy, kybernetika a robotika, manažment a ekonomika atď.) budú zastrešené príslušnými katedrami Fakulty riadenia a informatiky.

Ak riadite podnik a máte námet na tému bakalárskej alebo diplomovej práce z oblasti niektorej katedry, budeme veľmi radi s Vami spolupracovať. Naši pedagógovia spolu so študentmi Vám pomôžu riešiť zadaný problém, vypracovať analýzy, identifikovať problémy a navrhnúť riešenia.

Ak aj nemáte námet pre záverečnú prácu, ale máte podnik a poskytli by ste priestor študentom pre vypracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce, budeme taktiež radi, ak nás budete kontaktovať a spoločne navrhneme tému. V prípade záujmu stlačte požadovanú voľbu a vyplňte príslušný formulár.