Dizertačná práca alebo dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód rieši zložitý odborný/vedecký problém. Dizertačná práca sa rieši minimálne 3 školské roky (interný doktorand) a viac. Zadania prác sa registrujú najneskôr do konca januára daného kalendárneho roka.