Diplomová práca má zásadnú analytickú časť a v rovnakej miere sa sústredí na komplexné riešenie (návrh) definovaného problému. Ing. práca sa píše a odovzdáva v príslušnom školskom roku do začiatkom mája. Zadania prác sa registrujú najneskôr do konca septembra daného kalendárneho roka.