Štruktúru a kompetencie orgánov združenia vymedzujú stanovy schválené dňa 15.06.2015 rešpektujúce zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stanovy občianskeho združenia Alumni FRI nájdete tu. Dňa 18.9. 2017 bol prijatý dodatok k stanovám občianskeho združenia ALUMNI FRI, ktorý nájdete tu. Dňa 05.10. 2023 bol prijatý dodatok č. 2 k stanovám občianskeho združenia ALUMNI FRI, ktorý nájdete tu. Úplne znenie stanov občianskeho združenia ALUMNI FRI nájdete tu.