Bakalárske práce: sú obvykle zamerané na riešenie konkrétnej úlohy bez komplexného návrhu riešenia. Bc. práca sa píše a odovzdáva v príslušnom školskom roku do konca apríla. Zadania prác sa registrujú najneskôr do konca septembra daného kalendárneho roka.