KROS a. s. je slovenská softvérová firma, ktorá už vyše 20 rokov vyvíja a predáva vlastné programy, ktoré pomáhajú slovenským a českým podnikateľom v oblasti ekonomiky a stavebníctva. Vďaka tomu, že podnikateľom výrazne zjednodušuje prácu a život, je slovenskou jednotkou v oblasti softvéru pre fakturáciu, účtovníctvo, mzdy aj rozpočtovanie.

Uveďte predpoklady pre Vašich potenciálnych zamestnancov.

Ako softvérová firma máme predovšetkým záujem o programátorov – alebo po našom vývojárov. Nejde nám totiž iba o kódovanie, ale o samostatné uvažovanie, spoluprácu s kolegami na riešení náročnejších oblastí a samozrejme vymýšľanie spôsobov, ako našim používateľom zjednodušiť život. Okrem programátorských zručností je teda pre nás dôležití tímový duch a hlavne ochota sa učiť – posúvať sa ďalej.

Poznáte Fakultu riadenia a informatiky (FRI), UNIZA?

Majitelia firmy majú svoje korene na Fakulte riadenia a informatiky. Väčšina našich najschopnejších vývojárov aj lídrov pochádza z prostredia FRI. Takže ju pochopiteľne dobre poznáme a tešíme sa na každého nového šikovného absolventa.

Absolventi ktorých študijných odborov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví a prečo?

Sme softvérová firma, takže naša pozornosť sa upiera predovšetkým na absolventov odboru informatika. Hodia sa nám však aj šikovní analytici a testeri – absolventi manažérskych odborov.

Zamestnávate absolventov FRI?

Áno – veľmi radi – vsádzame na kvalitu 🙂

Máte momentálne voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno máme a sú to vývojári, ktorí sa kamarátia s .NET technológiami a neboja sa WEBu.

Ako vnímate pripravenosť absolventov FRI pre prax resp. Váš biznis?

Absolventi pre FRI majú veľmi dobrý teoretický základ a mnohé užitočné zručnosti. Po doučení technológie a zapracovaní do tímu a do projektu vedia veľmi skoro byť platnými členmi tímu. Občas u nich absentuje tímový duch – to sa však spravidla dá rýchlo dobehnúť.

Čo by ste odporučili implementovať do štúdia, aby absolventi FRI boli lepšie pripravený pre prax?

Venovať sa okrem JAVA aj .NET technológiám a skúsiť robiť väčšie projekty najlepšie v tímoch, aby sa naučili aj tímovú prácu, unit testing, refaktoring a ďalšie užitočné veci.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti.