Scheidt & Bachmann Slovensko je dcérska firma nemeckej spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH, ktorá vznikla v roku 1872 v nemeckom meste Mönchengladbach a dnes je vedená 5. generáciou zakladateľov. Vo svete je známa svojimi dopravnými systémami, ktoré navrhuje, vyvíja, vyrába, uvádza do prevádzky a poskytuje ich servis. V jej portfóliu nájdete systémy pre parkoviská a centrá voľného času, systémy vybavenia cestujúcich, systémy pre čerpacie stanice a systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku.

Uveďte predpoklady pre Vašich potenciálnych zamestnancov.

Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko zamestnáva v Žiline najviac IT odborníkov – administrátorov, supporťákov, JAVA a C/C++ developerov aj rôzne typy IT projektových manažérov. Pre nás ako spoločnosť je dôležité, aby naši budúci kolegovia úspešne absolvovali vysokoškolské vzdelanie v odbore informatika alebo elektrotechnika. Vďaka nemu majú uchádzači široké spektrum IT vedomostí a skúseností s riešením rôznych typov školských projektov. Samozrejme, dôležité sú aj praktické skúsenosti. Preto vytvárame študentské pozície, prostredníctvom ktorých si vychovávame plnohodnotných zamestnancov. Snažíme sa študentom v čo najväčšej miere prispôsobiť, aby práca u nás nekolidovala s ich rozvrhom. Ďalšími dôležitými vlastnosťami potenciálnych kandidátov sú zodpovednosť, chuť učiť sa nové veci a nebáť sa používať cudzí jazyk. Keďže sme medzinárodná firma, zamestnanci každý deň komunikujú v angličtine alebo nemčine s kolegami a zákazníkmi z celého sveta.  Ak má náš budúci kolega či kolegyňa aj zmysel pre humor, je športovo založený, má plusový bod a bude sa nám určite páčiť.

Poznáte Fakultu riadenia a informatiky (FRI), UNIZA a ako ju vnímate?

Samozrejme! Väčšina našich IT zamestnancov absolvovala práve FRI UNIZA. Napríklad na softvérovej divízii Systémov pre parkoviská pôsobí 42 vývojárov, 35 z nich sú absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Aj to je dôvod, prečo s fakultou spolupracujeme dlhé roky. Vieme, že fakulta a jej zamestnanci dbajú na to, aby odbornosť absolventov bola na vysokej úrovni. A my sa staráme o to, aby jej študenti a absolventi rozvíjali nadobudnuté poznatky v praxi – na medzinárodných projektoch.

Absolventi ktorých univerzít resp. študijných programov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví a prečo?

Výhodou našej spoločnosti je, že uplatnenie u nás nájdu všetky študijné odbory FRI. Máme širokú ponuku IT pozícií, takže každý absolvent si u nás nájde pre seba pozíciu, podľa toho čo ho baví a čomu sa chce profesionálne venovať.

Zamestnávate absolventov FRI UNIZA a ako ste s nimi spokojný?

Ako sme už spomenuli, väčšina našich IT zamestnancov absolvovala práve FRI UNIZA. Študenti FRI UNIZA majú široké spektrum odborných znalostí v oblasti informatiky a informačných technológií. Po absolvovaní univerzity sú veľmi dobre pripravení pre prax a vedia sa veľmi rýchlo adaptovať do pracovného procesu. Považujeme ich za zodpovedných, šikovných a rozhľadených ľudí, ktorí majú chuť na sebe pracovať, nemajú problém komunikovať v cudzom jazyku.

Ako vnímate pripravenosť absolventov FRI UNIZA pre prax resp. Váš podnik?

Z nášho pohľadu majú študenti dostatočné znalosti z oblasti programovania v jazyku C, C++, JAVA SE, a znalosti SQL. Zároveň vedia tieto technológie využiť v praxi na našich projektoch.

Čo by ste odporučili implementovať do štúdia, aby absolventi FRI boli lepšie pripravení pre prax?

Od kandidátov by sme potrebovali, aby:

  • mali hlbšie znalosti JAVA EE (na úrovni programovania a ovládali základné nastavenia pre aplikačný server),
  • poznali princípy programovania pre Cloud a vedeli navrhovať cloudové riešenia,
  • boli oboznámení s modernými technológiami ako napr. JMS, Docker, atď. a frameworkami ako napr. Spring, Angular, React, Node.js atď.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti.