Nadácia KIA podporuje vzdelávanie na Katedre manažérskych teórií prostredníctvom aktívnej účasti v projektovej výučbe (Spoločensky zodpovedné podnikanie a filantropia (2017)) a podporou projektu Vnímanie pôsobenia Nadácie KIA a filantropie v Žilinskom kraji. V rámci tohto projektu sa realizuje aj prieskum vnímania spoločenskej zodpovednosti a filantropie v Žilinskom kraji.


Vyjadrite svoj názor v dotazníkoch a pomôžte zmeniť náš región:
  • Dotazník pre študentov nájdete tu.

  • Dotazník pre verejnosť nájdete tu.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu zmeniť náš región.