Spoločnosť ORIWIN je moderná IT spoločnosť, ktorá sa zameriava na digitalizáciu, automatizáciu a mobilitu pre podniky. Počas svojho pôsobenia si vyskúšali realizáciu malých aj veľkých IT projektov pre významné spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí. Aby boli riešenia spoločnosti spoľahlivé, efektívne a bezpečné, spolupracujú s lídrami na svetovom trhu, ako napríklad SAP, Zebra Technologies, IBM, AVS alebo Resco. Spoju pozornosť momentálne spoločnosť sústreďuje na Cloudové riešenia, v ktorých vidí budúcnosť.

Uveďte predpoklady pre Vašich potenciálnych zamestnancov.

Hľadáme hlavne ľudí, ktorí sa zaujímajú o novinky a trendy v IT oblasti, sú zodpovední, samostatní, flexibilní a schopní pracovať a komunikovať v tíme. Samozrejme, dôležité sú hlavne tie IT schopnosti… JAVA, JAVA Script, ABAP, štandardy pre výmenu dát a výhodou sú skúsenosti z praxe. Okrem toho považujeme za dôležité, aby nový zamestnanec vedel komunikovať aj v angličtine (prípadne aj v nemčine), keďže pracujeme aj na viacerých zahraničných projektoch.

Poznáte Fakultu riadenia a informatiky (FRI), UNIZA? Ak áno, ako ju vnímate?

Samozrejme, k fakulte máme veľmi blízko. Niekoľko z nich sa k nám už pripojilo počas svojho štúdia a dnes sú súčasťou nášho ORIWIN tímu.

Absolventi ktorých univerzít, resp. študijných programov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví a prečo?

Pre našu spoločnosť sú hlavne zaujímavý študenti informatiky, keďže ich hlavnou úlohou bude vývoj resp. nastavenie inovatívnych produktov v oblasti integrácie, mobilných riešení alebo automatizácie.

Zamestnávate absolventov FRI UNIZA? Ak áno, ako ste s nimi spokojný?

Zamestnávame a hneď niekoľko. „Fričkári“ tvoria dôležitú súčasť nášho tímu.

Ako vnímate pripravenosť absolventov FRI UNIZA pre prax, resp. pre Váš podnik?

Z nášho pohľadu dáva Fakulta študentom veľmi dobrý základ, vďaka ktorému sa vedia rýchlo začleniť do pracovného procesu.

Čo by ste odporučili implementovať do štúdia, aby absolventi FRI boli lepšie pripravení pre prax?

V dnešnej dobe je potrebné, aby sa IT čoraz viac zameriavalo na nastavenie kvalitných procesov. Preto veľmi oceňujeme, že sa na fakulte objavujú aj predmety, ktoré sa zameriavajú na nástroje pre prácu s procesmi, ktoré pomáhajú vykonať digitalizáciu rýchlejšie a jednoduchšie. A samozrejme prax! Čím viac praxe, tým lepšie. Dôležitá je práca na projektoch a vyskúšanie si teoretických znalostí aj na reálnych projektoch a v reálnych tímoch.  Pre skutočnú prácu nie sú dôležité len technické znalosti, ale aj schopnosť komunikovať s ostatnými kolegami, zákazníkom, resp. partnermi a vedieť riešiť skutočné úlohy a problémy, ktoré sa objavujú v reálnom živote.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti.