Spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 15 rokov v oblasti konzultačných a vývojárskych služieb pre rodinu softvérových riešení SAP. Rovnako dlho sa venuje aj oblasti riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom aplikačných oblastí SAP HR / HCM (Human Capital Management). Rieši spolu so zákazníkmi rozvoj oblastí, ako napríklad oblasť personalistiky, miezd a organizačného manažmentu, vzdelávania, náboru, hodnotenia, ale aj špeciálne požiadavky zákazníka, či už prostredníctvom technológii ABAP, Java, UI5 a podobne.

Na ich základoch dnes stojí spoločnosť s pobočkami v Žiline a Bratislave, ktorá má na konte viac ako 50 implementačných projektov, vyše 50 000 koncových užívateľov využíva ich portálové riešenia a hlavne, má kolektív nadšencov, ktorých táto práca baví.

Skúsenosti spoločnosti spolu so znalosťou najmodernejších technológií a ľudským prístupom ju posunuli na špičku medzi implementačnými firmami a softvérové riešenia dnes dodávajú automobilkám, bankám, utilitným spoločnostiam, subjektom v štátnej správe ako aj telekomunikačným operátorom.

Uveďte predpoklady na Vašich potenciálnych zamestnancov.

Základom každej pozície u nás je chuť sa neustále vzdelávať. Predpoklady sa líšia v závislosti od toho, na ktorú pracovnú pozíciu sa potenciálny zamestnanec dostane. Niekto radšej riadi ľudí, iný sa cíti dobre v roli špecialistu, niekto je dobrý radca, iný analytik či architekt IT aplikácií. Vyššia miera kreativity je zase predpokladom pre prácu pri nových aplikáciách, ktoré sa intenzívnejšie spájajú s tým, aby pre ne našli vhodné nástroje pre presadenie sa v digitálnom svete. Vítané sú tiež technické znalosti programovacích jazykov, či pokročilá práca s Excelom. Pri realizácii práce je potrebné vedieť rýchlo nájsť tie správne informácie, zorganizovať si prácu a dokázať obratne komunikovať v prospech tímu. Veľkou výhodou je komunikácia v cudzom jazyku. Angličtina je u nás síce preferovaná, no zamestnanci sa nestratia ani s nemčinou. Schopnosť spracovať informácie s využitím prezentačných nástrojov je tiež súčasťou odovzdávania znalosti členom tímu. Pri niektorých pozíciách je tiež užitočné vedieť sa pozrieť na činnosti a rozhodnutia sedliackym rozumom.

Zamestnávate absolventov FRI?

Áno.

Absolventi ktorých študijných odborov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví?

    1. Informatika – významne
    2. Informačný manažment / manažment – významne
    3. Počítačové inžinierstvo – málo

Máte momentálne voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno. Momentálne rozširujeme HR/HCM tím a hľadáme SAP HR /HCM konzultantov. Hľadáme do kolektívu aj ďalších projektových manažérov, v súvislosti s uvedením vlastného cloud produktu na trh otvorená pozícia na digitálny marketing.

Plánujete mať v budúcnosti voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno

Koľko zamestnávate absolventov FRI?

Približne 60 %, 50 ľudí.

Prečo sú pre Vás zaujímaví práve absolventi FRI?

Je to generácia ľudí, ktorým patrí svet. Majú rozhľad, učia sa jazyky, sledujú nové trendy. Vedia byť dynamickí. Zároveň je FRI jednou z hlavných možností v Žilinskom kraji, kde môžeme hľadať potenciálnych zamestnancov, ktorí spĺňajú naše predpoklady.

Aké pozície najčastejšie obsadzujete absolventmi FRI?

V minulosti to boli prevažne vývojárske a konzultačné pozície. Dnes ideme ďalej. Potrebujeme viac ľudí, ktorí sú ochotní viesť tímy, sledujú moderné metódy predaja a marketingu cez internet, vedia jazyky. Chcú brať na seba zodpovednosť. Neboja sa riadiť prácu.

Vyjadrite, ako vnímate pripravenosť absolventov FRI pre prax/Váš biznis.

Uchádzači o prácu majú základné znalosti programovacích jazykov, tieto vedia využívať pri algoritmizácií. Vedia sa dobre predať. Po skončení školy, ale nie sú pripravení pre prax (ak už počas štúdia nemali kontakt s praxou). Niektoré moderné technológie uplatňované hlavne pri veľkých riešeniach nepoznajú. Pri porovnaní s bratislavskými IT fakultami nám vychádzajú absolventi FRI ako tí s menším prehľadom a orientáciou v IT. Štandardná doba procesu zaučenia trvá minimálne 3 až 6 mesiacov na splnenie základných úloh. Niekedy, a to hlavne pri kombinácii technickej zručnosti, ako aj biznis zručnosti je táto doba oveľa dlhšia. Často chýba vlastné vyzretie osobnosti. Je badať, že dlhú dobu žijú v umelom prostredí.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. ?