Spoločnosť so základňou v Žiline, pôsobí v oblasti IT a venuje sa vývoju mobilných a webových aplikácií, dizajnu a konzultingu.

Uveďte predpoklady na Vašich potenciálnych zamestnancov.

Predpokladmi sú predovšetkým zodpovednosť, cieľavedomosť, dobrá práca v tíme, dobré komunikačné zručnosti, chuť učiť sa nové veci, byť agilný, nadšenie pre IT technológie. Technické zručnosti, závisia podľa konkrétnej pozície, ale ak má človek chuť naučí sa všetko.

Zamestnávate absolventov FRI?

Áno.

Absolventi ktorých študijných odborov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví?

Informatika, počítačové inžinierstvo a manažment.

Máte momentálne voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno, máme a sú to – backend developer.

Plánujete mať v budúcnosti voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno, plánujeme mať a sú to – backend developer, iOS developer.

Koľko zamestnávate absolventov FRI?

Z absolventov FRI tvorí náš pracovný kolektív približne 25 zamestnancov.

Prečo sú pre Vás zaujímaví práve absolventi FRI?

Absolventi FRI sú pre nás zaujímaví, nakoľko majú nadobudnuté vzdelanie v našej cieľovej oblasti.

Aké pozície najčastejšie obsadzujete absolventmi FRI?

U nás tvoria absolventi FRI 90 % zamestnancov, tým pádom všetky kľúčové pozície Backend, iOS, Android vývojár ale aj dizajnér.

Vyjadrite, ako vnímate pripravenosť absolventov FRI pre prax/Váš biznis.

Absolventi majú nadobudnuté technické zručnosti, avšak určite by sa im hodilo viac rozvíjať mäkké zručnosti ako napr. prácu v tíme, tímovú komunikáciu, riešenie problémov.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. ?