AutoCont je česká súkromná spoločnosť, ktorá viac ako 25 rokov na českom a slovenskom trhu úspešne zavádza a prevádzkuje užitočné informačné technológie. Zameriava sa na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu. Viac informácií o spoločnosti je možné sledovať tu.

Uveďte predpoklady pre Vašich potenciálnych zamestnancov.

Adekvátne systémové a technologické znalosti pre končiaceho absolventa a obrovská chuť a túžba sa veľa učiť samozrejme s vidinou veľmi slušných zárobkov s výkonom priamo v Žiline.

Poznáte Fakultu riadenia a informatiky, UNIZA?

Áno poznáme, kvalita je v porovnaní s obdobnými univerzitami adekvátna, resp. nezaostáva za tými najlepšími.

Absolventi ktorých študijných odborov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví?

Primárne počítačové inžinierstvo a informatika, v menšej miere IT manažment.

Zamestnávate absolventov FRI?

Áno.

Máte momentálne voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno, plánujeme mať a sú to vývojári úrovne junior aj senior, technologickí špecialisti a konzultanti.

Ako vnímate pripravenosť absolventov FRI pre prax resp. Váš biznis?

Absolventi sú čiastočne pripravení, ale vieme že sa nedajú počas štúdia dosiahnuť profesionálne skúsenosti. Všetko sa dá pri dobrej vôli ale dosiahnuť počas pracovného života.

Čo by ste odporučili implementovať do štúdia, aby absolventi FRI boli lepšie pripravený pre prax?

Z nášho úzkeho pohľadu by potrebovali viacej praxe v nám podobných firmách, či už v oblasti IT sales a presales pozícií, ale hlavne vývojárskych a konzultantských, kde by získali potrebné skúsenosti s najmodernejšími technológiami.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. ?