Lukáš Husár absolvoval na Fakulte riadenia a informatiky študijný odbor Manažment v rokoch 2009-2014. V súčasnosti je zamestnaný v nadnárodnej korporácií Bel Fuse Inc., ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou elektrických zariadení. Pracuje na pozícii Technical Marketing Specialist a má na starosti správu a vývoj korporátnej webstránky spolu s tímom developerov v US a Indii.

 

 

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Pre túto školu som sa rozhodol najmä z toho dôvodu, že sa nachádza blízko môjho bydliska (Považská Bystrica) a bol som prijatý bez prijímačiek :). Zároveň som chcel niečo, čo by umožnilo prepojenie ekonomiky a informatiky bez potreby programovania.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Očakával som, že túto školu dokončím, získam diplom a aj nejaké informácie, ktoré by mi vedeli pomôcť pri hľadaní novej prace. Školu som dokončil, diplom som získal a získal som vedomosti, ktoré doteraz využívam v práci. Sú to však hlavne vedomosti, ktoré sa týkajú konkrétnych softvérov, s ktorými sme pracovali, viac ako poučky v knihách, prípadne vedomosti získané samoštúdiom.

Vyjadrite ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Pre mňa osobne boli najprínosnejšie z tejto prípravy predmety, ktoré súvisia s odborom, v ktorom pracujem, t. j. marketing a prípadne softvérové inžinierstvo. Ďalšie predmety mi dali všeobecný prehľad, ktorý mi umožňuje chápanie súvislostí v rámci iných častí podniku, ako napr.: ekonomiky, kvality či nákupu a pod. Medzi predmety, ktoré mi chýbali a určite by som ich do výučby zaradil patria, aspoň podľa môjho názoru, online marketing a praktické Google kurzy. Za veľmi významné tiež považujem výučbu premetov, ktoré umožňujú využívanie konkrétnych nástrojov, ako napr.: Excel, Prezi a pod., na pokročilej úrovni.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

V práci som spokojný, je to už moja druhá práca. Prvé zamestnanie som vykonával v malej firme, avšak práca v korporácií má množstvo výhod ako aj nevýhod no momentálne som so svojou prácou spokojný.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Prechod bol relatívne bezproblémový a samozrejme ako v každej práci bolo nutné množstvo samoštúdia. To platí pre prvé aj druhé zamestnanie.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Počas štúdia má človek množstvo voľného času a menej starostí. Počas práce má človek viac peňazí a menej voľného času. Užívajte si štúdium 😀 .

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Áno.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Asi áno. Je to určite jedna z lepších fakúlt no stále je tu množstvo vecí, ktoré by sa dali vylepšiť. Nikto nevyjde zo školy ako manažér a preto by som odbor manažment rozdelil radšej na viac subodborov ako ekonomika, marketing, riadenie systémov a pod.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Záleží od absolventa. Ak by som hodnotil na základe mojich spolužiakov – určite väčšina áno.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Ako som už spomínal – užite si štúdium a skúste zistiť, čo vás baví a učiť sa to naplno aj pomimo školy. Úprimne som našiel svoju prvú prácu vďaka neplatenej praxi a samoštúdiu. Vyšperkujte si profil na LinkedIn. 😉

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

V budúcnosti (za pár rokov) by som chcel pôsobiť na pozícii manažéra vlastného tímu, prípadne riešiť vlastný biznis.

Sledujete naďalej život na FRI?

Áno, avšak vzhľadom k pracovnému vyťaženiu sledujem život na FRI najmä prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂