Adriana Sedláková študovala na FRI UNIZA od roku 2016 do 2021 študijný odbor Manažment, na 2. stupni Informačný manažment. Momentálne pracuje na Daňovom úrade Bratislava ako správca daní pre fyzické, právnické osoby a zahraničné osoby.
 
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?
 
Zaujali ma predmety, ktoré fakulta ponuka a jej dobré meno.
 
Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše pôvodné očakávania?
 
Moje očakávania boli naplnené.
 
Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?
 
Pre moju aktuálnu pozíciu boli najviac prínosné dane, účtovníctvo a ekonomické predmety. Avšak rôznorodosť predmetov, ktoré FRI ponúka boli pre mňa užitočné pri hľadaní práce v rôznych sférach a odvetviach.
 
Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?
 
V aktuálnej práci som spokojná najmä vďaka tomu, že nie je na mňa vyvíjaný nátlak a nemusím pracovať pod stresom. Od ukončenia štúdia je toto moja 3. práca, práve na základne nepriaznivých pracovných podmienok, ktoré predchádzajúci zamestnávatelia ponúkali.
 
Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.
 
Vzhľadom k tomu, že posledné roky môjho štúdia bolo pandemické obdobie, mala som možnosť viac brigádovať a teda prechod do pracovného prostredia nebol vôbec náročný. Okrem klasických povinných vzdelávacích aktivít, ktore musíme v práci absolvovať, som nemusela riešiť inú formu dovzdelávania.
 
Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?
 
Študentský a pracovný život sú pre mňa neporovnateľne. Ako študent som mala viac voľnejší a slobodnejší život. Teraz je všetko o zodpovednosti.
 
Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?
 
Určite áno, FRI mi dala veľa skúsenosti a vyber predmetov je podľa mňa veľmi kvalitne nastavený. Absolvent má vedomosti z viacerých oblasti a môže si vybrať cestu, ktorá ho najviac zaujme.
 
Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?
 
Áno, mnohé z predmetov sú zamerané na prax, študent počas jednotlivých predmetov spolupracuje so spoločnosťami, s ktorými vie nadviazať spoluprácu.
 
Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?
 
Pre štátnu sféru sú určite absolventi FRI zaujímavý.
 
Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA?
 
Nech sa nevzdávajú aj keď nevládzu.
 
Popíšte prosím, víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.