Michaela Danišová študovala na FRI UNIZA študijný program Manažment (bakalár) a Informačný manažment (inžinier) v rokoch 2017-2022. Aktuálne pracuje ako projektová manažérka a podpora vývoja e-shopu.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Zaujímala ma práca v prostredí informačných technológií, no priamo na programovanie som nemala bunky.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše pôvodné očakávania?

Veľmi mi to otvorilo obzory a napriek tomu, že nepracujem priamo s tým čo som pri odchode chcela, škola ma vďaka širokemu záberu na moju prácu veľmi dobre pripravila.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Ako užitočné predmety pre prax považujem Manažment, IKT, algebru a matalyzu, projektový manažment a informatiuku.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Pracujem ako projektová manažérka a podpora vývoja e-shopu. Je to moja prvá práca od ukončenia v odbore, celkovo moja druhá. Momentálne som spokojná, mám prácu v prostredí kde nie som obmedzená pracovnou pozíciou ale pokiaľ chcem, môžem kolegom pomôcť aj s inými úlohami, vďaka čomu si udržujem široký rozhľad.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Prechod do pracovného prostredia bol pre mňa náročný, nakoľko v mieste môjho bývania viazaného hypotékou je veľmi ťažké nájsť hocijakú prácu a nie to ešte prácu aspoň trochu v odbore. Takže koniec koncov som rada že sa mi takú prácu nájsť podarilo.

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

Zameranie na detail je niečo čo mi škola vryla do mojich mozgových buniek vďaka semestralnym prácam a zároveň mindset, že nemusím vedieť všetko, pokiaľ si viem poradiť a informácie si správne dohľadať.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?

Áno, no možno by som skôr šla mimo komfortnej zóny a skúsila sa trápiť na informatike.

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

Určite je to skvelá príprava na prácu v akomkoľvek odvetví manažmentu, človek sa naučí zorganizovať si čas, vyhľadávať informácie, zorganizovať si priority a prácu ako takú a hlavne podať uspokojivý výsledok.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Perspektívu absolventov vnímam pozitívne, mňa si môj zamestnávateľ vybral práve kvôli škole, pretože tu má dobré meno a ľudia ktorí školu vyštudovali sú iniciatívni a zodpovední. Slovami môjho nadriadeného “Keď potrebujem viem že mi poradíš a chytíš sa čohokoľvek bez toho aby som ťa musel nútiť a hlavne, viem že keď ti dám niečo na starosti, môžem to považovať za vybavené lebo viem že to spravíš riadne a včas”.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA?

Nezameriavajte sa len na jeden predmet v predstave, že veď ja budem robiť toto… Nech si vyberiete akýkoľvek smer, využijete toho omnoho viac než si teraz myslíte.

Popíšte prosím, víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Rada by som sa časom posunula na personálne oddelenie, čo bolo mojím pôvodným plánom. Vzhľadom na kultúru podniku viem že je to možné, takže na tom intenzívne pracujeme.

Sledujete naďalej život na FRI?

Sledujem len Instagram a FB budmanazer.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť vzdelávanie, vedu a výskum.