Matej Gajdoš študoval na FRI UNIZA od roku 2012 do 2017 študijný odbor Manažment, na 2. stupni Informačný manažment. Momentálne pracuje ako IT projektový manažér na ministerstve spravodlivosti, pričom uvažuje o súkromnej sfére a pôsobení v spoločnosti ALITER.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Rozhodol som sa na základe dobrého mena fakulty. Tiež to bola pre mňa výzva, pretože má povedomie náročnej fakulty s dobrým uplatnením absolventov na trhu práce.
 
 
Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše pôvodné očakávania?
 
Z môjho pohľadu bolo všetko dobré, ideálne je snažiť sa čo možno najviac prepájať štúdium s praxou.
 
Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?
 
Pozitívne hodnotím komplexný záber predmetov, kedy sme sa pozreli na množstvo oblastí manažmentu (marketing, HR, logistika, online vzdelávanie – simulácie trhu a podnikania, macro/micro ekonomika a ďalšie na ktorých názvy si už ani nespomínam). Všetky tieto predmety mali svoj zmysel pre mňa ako budúceho manažéra. Ide o univerzálnu pracovnú pozíciu a v zásade čím viac toho človek ovláda a pozná, tým sa dokáže lepšie rozhodovať. Ako som už spomínal v rámci možnosti viesť výučbu/predmety tak aby čo najlepšie reflektovali prax.
 
Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?
 
Je to prvé zamestnanie, kde som už šesť rokov. Rozhodol som sa ale posunúť ďalej lebo mám pocit že mi to tu už nemá čo viac ponúknuť a množstvo veci tu nefunguje čo ma dosť demotivuje.
 
Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.
 
Nakoľko som ihneď nastúpil ako PM bez onboarding procesu, prvý polrok bol nesmierne náročný ale to hlavne kvôli mojej flegmatickej povahe a nevybudovaných pracovných návykoch v tejto pracovnej oblasti. Potom už to šlo samo. Dovzdelávať som sa nemusel v zásade nič. Len v rámci projektov ale to sa bavíme o veľmi špecifických oblastiach.
 
Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?
 
Absolútne nie, nástup do reálneho života, kde je človek len sám za seba, je proste veľká zmena. Najviac mi utkvela skvelá komunita na FRI, celkovo som tam mal rád celé to prostredie, FRI akcie a podobne.
 
Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?
 
Jednoznačne, pre vyhovujúce zameranie predmetov, komunitu a dobré uplatnenie sa v živote po štúdiu.
 
Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?
 
Určite áno, najmä pre všetky už spomínané pozitíva.
 
Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?
 
Na oddelení IT ako PM/sieťar určite áno.
 
Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA?
 
Neprenášať predmety. Prvý ročník je náročný, potom je to už pohoda.
 
Popíšte prosím, víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

V IT PM oblasti som sa našiel, takže ak nepríde zásadná zmena alebo ponuka, ktorá sa neodmieta, pravdepodobne budem v nejakej IT firme na tejto pozícií. Či už budem mať pod sebou 2 alebo 20 ľudí.

Sledujete naďalej život na FRI?

Zbežne, hlavne Facebook.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť vzdelávanie, vedu a výskum.