Michal Šimoník študoval na FRI UNIZA v rokoch 2017-2022 v odboroch manažment a informačný manažment. Aktuálne precujev spoločnosti Anasoft APR ako dátový inžinier/analytik a má na starosti migráciu dát a dátovú kvalitu pri vývoji nových informačných systémov.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Bavia ma technológie a posúvanie vecí vpred. Hlásil som sa aj na rôzne iné technické školy, ale prišiel mi zaujímvavý prienik medzi technickou a manažérskou sférou. Videli sme v tom rodine veľký význam do budúcnosti.

 

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše pôvodné očakávania?

Pozitívne. Nemal som v úmysle sa vzdelávať len čisto na teoretickej úrovni, ale spoznať aj praktický svet, svet v ktorom sa pohybujú ľudia v spoločnostiach. Bola to kombinácia a veci, ktoré som sa naučil som začal používať v prvých dňoch na novej profesijnej pozícií.

Ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Tak ako som spomínal, poznatky a prax z niektorých predmetov som využil hneď aj v práci, kedy som napríklad musel vytvoriť diagramy v Enterprise Acrhitect-e, čo sa vyučuje na FRI, a teda som vedel plynulo prejsť a pokračovať v zaužívaných metodikách vo firme. Taktiež som využil psychilogicko-sociologické poznatky pri komunikácií s klientami a vedel si získať ich dôveru. Po skončení školy si myslíte, že viete zo všetkého niečo a poriadne len veľmi málo, ale ono to časom využijete a budete vyťahovať z klobúka v rôznych situáciách.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Ako priateľské a profesionálne. Od prvého dňa som však vedel, že budem postavený pred zložité témy a viac-menej si budem musieť s nimi poradiť sám s podporou kolegov. Čo vás škola naučí je samostnanosti pri zvládaní rôznych skúšok a ako sa viete k ním postaviť.

Ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia?

Plynulo. Začalo sa intenzívne pracovať od prvého dňa. Zmenilo sa miesto a čas, ale prístup je rovnaký. To čo som nevedel som si za chodu doštudoval a priamo používal v analýzach.

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

To že zrazu chýbajú prázdniny a dovolenky alebo iné voľné dni si musíte niekam značiť. To bol veľký rozdiel, kedy som sa už nemohol celé dni kúpať a tráviť čas na pláži, ale v kancelárií s klimatizáciou.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?

Ak by sa ma to spýtali, tak určite áno. Vidím budúcnosť v multiodborových smeroch a IT a manažment je jedným z nich. 

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Ľudia, ktorí majú prehľad vo viacerých témach a smeroch budú podstatní pre spoločnosti, nakoľko budú lepšie vedieť riadiť projekty. Je to preto, lebo si vedia predstaviť tie “kopy” roboty, ktoré sú za jednotlivými činnosťami. Kapitán riadiaci ľod bez znalostí nemôže doviesť ľod úspešne do svojho cieľa.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA?

Ak máte radi IT sféru a súčasne sa necítite na čisté programovanie, tak vás FRI vie pripraviť na riadenie projektov v tejto oblasti alebo ukázať nové možnosti a smery, ktorými sa vieme v IT uplatiť ako napr. dátový analytici a pod. Je to na vašich preferenciách ako si zostavíte povinne voliteľné a voliteľné predmety. 

Popíšte prosím, víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Odborník na migráciu dát a tvorbu pravidiel dátovej kvality v oblasti deduplikácií, obohatenia prostredníctvom integrácií alebo na vizualizáciu dát, kedy by som chcel ešte lepšie vidieť príbeh v číslach.

Sledujete naďalej život na FRI?

Alumnifri registrujem, ale viac som sa tomu nevenoval. FRIčku sledujem hlavne na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť vzdelávanie, vedu a výskum.