Za obdobie posledných mesiacov sme sa snažili „naskočiť opäť na vlak“. Väčšinu aktivít a plánovaných akcií sa nám podarilo presunúť do online prostredia. Preto by sme Vám chceli prostredníctvom pravidelne pripravovaného newslettera priblížiť dianie na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA počas mesiacov december, január, február, marec, apríl a máj.

Prinášame Vám tiež informácie o fungovaní samotného združenia ALUMNI FRI. Zamerali sme sa na zdieľanie zaujímavých tém formou online prednášok z praxe a vytvorili sme tiež množstvo spoluprác prostredníctvom webinárov či online škôl. Tu sa môžete pozrieť na prehľad týchto akcií.

REAGUJEME NA SITUÁCIU – DOBÝVAME ONLINE SVET:

 • Online prednáška s názvom Stratégia testovania sa uskutočnila 07.12.2020. Skúsenosti s účastníkmi zdieľala absolventka FRI, Ing. Mgr. Zuzana Badliková SW Test Specialist for Descartes Rate Builder and Testing Team Lead. Viac informácií tu.
 • Online prednáška na tému Verification Activities of the Software Development in Healthcare a konala sa 14.12.2020. Prednášajúcim bol Peter Miľovčík, SW architect zo spoločnosti Siemens Healthineers. Viac informácií tu.
 • Online prednáška so spoločnosťou GlobalLogic, ktorá sa 04.02.2021 venovala téme: Urýchlenie statickej analýzy s využitím clang-tidy cache. Viac informácií tu.
 • 25.02.2021 sa konalo pokračovanie zaujímavej akcie Online talky #3, kde sa rozoberali témy ako: mobilné aplikácie, UX dizajn, manažment a marketing známych firiem a pod. Viac informácií tu. 
 • Prostredníctvom aplikácie MS Teams bolo možné uskutočniť množstvo prednášok, v rámci ktorých rečníci reagovali napríklad aj na trend udržateľnosti. 08.03.2021 sa konala online prednášku o Udržateľnosti a eko inováciách v podnikoch. Prednášajúcou bola Natália Pažická – environmentálna aktivistka, zakladateľka iniciatívy a občianskeho združenia #everyindividualmatters a podcastu Fashion Session. Viac informácií tu.
 • 19.03.2021 sa prednáška zameriavala na to, Ako zodpovedne odštartovať veľkú rastlinnú revolúciu. Prednášajúcou bola Kristína Centárová – zakladateľka značky Plant Cow. Viac informácií tu.
 • Tiež sme sa zamerali aj na komunikáciu priamo s absolventami FRI, členmi združenia ALUMNI FRI. Prednášky Samuela Hopka sa konali v dňoch 14.04.2021 a 21.04.2021, na témou Engineering in the cloud. Viac informácií tu.
 • Prostredníctvom online sveta vznikali aj rôzne medzinárodné partnerstvá. 10.05.2021 sa uskutočnila prednáška Dr. Ah Lian Kor z Leeds Beckett University (Spojené kráľovstvo), na tému Deep Learning. Viac informácií tu.
 • 17.05.2021 sa konala prednáška s Mgr. Olga Thanou zo spoločnosti Telesig (Bulharsko), na tému Behavioral Biometrics. Viac informácií tu.
 • Medzi ďalších úspešných absolventov FRI, ktorí sa s nami prišli podeliť o skúsenosti, patrí aj Peter Révay – riaditeľ IT vývoja Prima Banky. Online neformálny rozhovor sa konal 18.05.2021. Viac informácií tu.
 • Ďalšie online neformálne rozhovory sa konali dňa 19.05.2021 napríklad aj s úspešnou absolventkou FRI, Zuzkou Revákovou – IT testerkou spoločnosti KROS, či Milanom Smieškom – vedúcim oddelenia pre Microsoft technológie spoločnosti Accenture. Viac informácií tu a tu.
 • 20.05.2021 sa konala online prednáška s názvom Starting a venture funded business – from idea to execution and raising capital. Prednášajúcim bol Matej Novák – spoluzakladateľ firmy Assetario. Ďalšou prednáškou tohto dňa bola Virtual tour s Unity engine, kde rečníci z Accenture predstavili projekt Virtual and Interactive 360 View Tour. Viac informácií tu a tu.
 • Absolventi a partnerstvá: Prostredníctvom online informačných videí sa Fakulta riadenia a informatiky rozhodla predstaviť širokej verejnosti taktiež jej absolventov a partnerov, ktorý s ňou úzko spolupracujú aj v rámci aktivít organizovaných pod záštitou ALUMNI FRI. Viac informácií tu.
 • Prezentačné dni doktorandov: Online formou sa konali aj prezentačné dni doktorandov, a to v dňoch 23.11.2020 – 10.12.2020, 23.02.2021 – 05.03.2021 a 20.04.2021 – 27. 04.2021. Viac informácií o témach, ktorým sa doktorandi z FRI venujú, nájdete na nasledujúcich stránkach: prezentačné dni 2020, prezentačné dni 2021 – február až marec a prezentačné dni 2021 – apríl.
 • Panel Story: Prezentácie inžinierskych projektov s názvom Panel Story sa konali 17.02.2021. Do tejto aktivity boli zapojení nielen študenti a vyučujúci, ale aj partneri a zástupcovia firiem z praxe. Viac informácií tu.
 • Online FRI DAY: Okrem online dňa otvorených dverí sa na FRI koná aj podujatie s názvom ONLINE FRI day, ktoré sa konalo 17.03.2021. Náplňou bolo množstvo zaujímavých praktických webinárov a informácií ako o štúdiu, tak aj o praktických projektoch pre firmy. Viac informácií tu.
 • Online štátne skúšky: V neposlednom rade sa do online sveta presunuli aj samotné štátne skúšky. V akademickom roku 2020/2021 sa uskutočnili online formou. Napriek tomu, že študenti odpovedali na otázky štátnicovej komisie netradične – z domu, kvalita skúšok zostala na veľmi vysokej úrovni. Viac informácií tu.


SEBA-ROZVOJ:

 • Webinár: Zamerali sme sa na podporu rozvoja nielen na strane študentov, ale napríklad aj na strane vyučujúcich stredných či vysokých škôl. Práve v rámci národného projektu IT akadémia ponúka FRI pre učiteľov stredných škôl ponuku rôznych webinárov a vzdelávacích kurzov. Viac informácií tu.
 • Online škola: 07.  – 11.12.2020 sa uskutočnila na Fakulte riadenia a informatiky prvá online škola 3D tlače. Žiaci stredných škôl sa oboznámili so základmi modelovania, 3D tlače a za úspešné absolvovanie získali certifikát. Viac informácií tu.
 • Ochranné štíty: 3D tlač sa na FRI v roku 2020 využívala jedinečným spôsobom. Zapojila sa fakulta, učitelia, študenti, partneri z praxe, ale aj široká verejnosť. Spoločne sme sa snažili pomôcť zdravotníkom, a to prostredníctvom výroby ochranných štítov. Technológia 3D tlače bola použitá aj neskôr, v rámci spolupráce s MZ SR.
 • Webinár: 21.01.2021 sa konal webinár na tému Fungovanie kamerového streamovania, určený pre širokú verejnosť, ktorý realizovala spoločnosť Siemens Healthineers. Viac informácií tu. 
 • Online škola: 08. – 12.02.2021 sa pod záštitou FRI konala ONLINE škola manažérskych a IT zručností 2021. Táto aktivita bola primárne určená pre stredoškolákov, ktorí sa dozvedeli niečo viac o svete manažmentu a informačných technológií. Viac informácií tu.
 • Workshop: V rámci projektu LOOP podporeného Nadáciou Orange, sa Fakulta riadenia a informatiky UNIZA stala spoluorganizátorom motivačných workshopov pre žiakov stredných škôl z Martina. Tieto sa uskutočnili v dňoch 11. a 12.02.2021. Viac informácií tu.
 • Virtuálna návšteva: Medzi jedinečné podujatia patrila určite aj virtuálna návšteva softvérového sveta partnera spoločnosti Siemens Healthineers. Táto sa konala 29.04.2021, kde sa mohli účastníci zoznámiť napríklad s inovatívnymi technológiami, ktoré spoločnosť vyvíja pre oblasti medicínskej a laboratórnej diagnostiky. Viac informácií tu.
 • Workshop: Pod projektom SmartSoc sa 03.05.2021 uskutočnilo podujatie 2021 SmartSoc Online Workshop. Toto podujatie bolo náhradou za fyzickú mobilitu, ktorá sa mala konať v španielskej Valencii, v kampuse tamojšej technickej univerzity (Universitat Politecnica de Valencia). Viac informácií tu.

online škola 3D tlače


CHCEME SA ZLEPŠOVAŤ – POMÔŽTE NÁM AJ VY:

 • Mobilita: Náhradným riešením pre doteraz známe učiteľské mobility programu Erasmus+,virtuálne mobility – vyučovanie zo zahraničia online formou. Túto možnosť využila aj Fakulta riadenia a informatiky. Viac informácií tu.
 • Štipendiá a projekty: FRI sa orientuje aj na nadväzovanie nových partnerstiev a predkladanie projektov. V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku. Viac informácií tu.
 • Amazon AWS akadémia: Kolegovia z FRI z Katedry informačných sietí, Martin Kontšek a Marek Moravčík, sa úspešne certifikovali na AWS Certified Cloud Practitioner. Splnili tak úvodné požiadavky na prevádzku Amazon AWS akadémie. Viac informácií tu.
 • Projekt: 08.12.2020 sa FRI zúčastnila na úvodnom stretnutí medzinárodného strategického projektu TEACH4EDU4 – Urýchlenie prechodu na Edu 4.0 na vysokých školách. Viac informácií tu.
 • Fakultná prax: Tento rok sa otvára už štvrtý ročník projektu FAKULTNÁ PRAX 2021. Je určená pre študentov, ktorí chcú absolvovať povinný predmet Prax a zároveň pomôcť fakulte v jej napredovaní. Viac informácií tu.
 • Projekt: 15.02.2021 sa uskutočnilo zahájenie projektu Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs (SmartSoc). Pokračovanie je zamerané na zmiešanú mobilitu. Viac informácií tu.
 • Udelenie ocenenia: Profesor Ing. Vitaly Levashenko, PhD., vedúci Katedry informatiky, získal významné ocenenie v kategórii VEDEC UNIZA. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje teórií spoľahlivosti, oblasti veľkých dát a získavaniu znalostí z nich, medicínskym aplikáciám a expertným systémom. Viac informácií tu.
 • Udelenie titulu: Rektor Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., udelil vedecko-pedagogický titul docent Jozefovi Papánovi, PhD. v odbore aplikovaná informatika s účinnosťou od 01.01.2021. Viac informácií tu.
 • Na kus reči: 14.01.2021 sa pri príležitosti 30. výročia založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, uskutočnilo online diskusné fórum s názvom NA KUS REČI s prodekanom pre vzdelávanie. Cieľom akcie bolo získanie podnetov pre zlepšovanie sa v oblasti vzdelávania. Viac informácií tu.
 • Online mapovanie: 25.02.2021 a 27.05.2021 sa uskutočnila druhá a tretia slovenská online mapovačka (mapathon). Účastníci sa na tejto akcii venujú digitálnemu mapovaniu neobjavených miest. Viac informácií tu a tu.
 • Online konferencia: V dňoch od 22. – 24.06.2021 sa bude na FRI konať medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies 2021. Viac informácií tu.

TEACH4EDU4


SÚŤAŽE:

 • Online súťaž GMC: FRI otvorila ďalší ročník prestížnej celosvetovej manažérskej súťaže Global Management Challenge Slovakia. Najlepších osem tímov sa môže tešiť na zaujímavé a hodnotné ceny. Súťažia spolu čisto študentské, firemné, ale aj zmiešané tímy. Viac informácií tu.
 • Online súťaž Networking Academy Games a XTech: Aj tento rok sa koná súťaž Networking Academy Games 2021, ktorá je organizovaná pod hlavičkou projektu IT akadémie a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu. Medzi ďalšie úspešné súťaže patrí aj XTech Global Challenge in Artificial Intelligence. Viac informácií tu.
 • Online súťaž NAG: IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na 16. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií NAG 2021. Na popredných miestach sa umiestnili aj študenti z FRI. Viac informácií tu.
 • Online súťaž FIRST LEGO League: 14.05.2021 organizovala FRI regionálny turnaj súťaže FIRST LEGO League. Témou tohto ročníka bolo RePlay – vstupujeme do sveta športu, hry a kondície – hýbeme sa, spolupracujeme, súťažíme a oslavujeme. Viac informácií tu.

ZAUJÍMAVOSTI:

 • TOP 10 roku 2020: Môžete sa spolu s nami pozrieť na zoznam TOP 10 aktivít roku 2020, ktoré sme zažili na FRI. Viac informácií tu.
 • Merch FRI: Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA prebiehala v súťaž FRI merch. Zo všetkých prijatých návrhov vybrala porota 10+1 najzaujímavejších, ktoré boli následne zverejnené na fakultnej Facebookovej stránke @FRIuniza, kde ste sa mohli do hlasovania zapojiť aj Vy. Viac informácií o výherných návrhoch nájdete tu.
 • Fakultný čmelín: V mesiaci máj bol vo vonkajšej oddychovej zóne FRI nainštalovaný ručne vyrobený fakultný čmelín. Je umiestnený na vytvorenej lúke pre motýle, ktorú hojne navštevujú rôzne druhy čmeliakov. Viac informácií tu.

 

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.