Prostredníctvom pravidelného newslettera Vám prinášame nové informácie nielen o fungovaní združenia ALUMNI, ale aj Fakulty riadenia a informatiky. Pozrime sa spolu na to, čo sme stihli v mesiaci jún.

  • Ocenenie INSTRUCTOR EXCELLENCE AWARD ADVANCED za kalendárny rok 2019 bolo udeľované pod programom Netacad. V rámci kategórie Instructor Excellence Award Expert jedno z ocenení získali traja inštruktori zo Slovenska a z tohto dvaja inštruktori z Cisco akadémie FRI. Ocenení boli doc. Pavel Segeč, PhD. a Ing. Marek Moravčík, PhD. Srdečne blahoželáme. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Štátne skúšky sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA tento akademický rok uskutočnili kvôli pandémii Covid-19 online formou. Aj široká verejnosť mala možnosť zúčastniť sa pomocou pripojenia cez zverejnené odkazy. Prostredníctvom fotografií sa môžete aj teraz pozrieť na priebeh online štátnych skúšok. Uvidíte prácu tajomníkov, predsedov, interných a externých členov skúšobných komisií, študijných referentiek a tiež aj online pripojených študentov. Všetkým bakalárom a inžinierom blahoželáme. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • V rámci programu Erasmus+ bol schválený nový, zaujímavý projekt spočívajúci v spolupráci s vysokoškolskými inštitúciami z Bosny a Hercegoviny. V nasledovných dvoch akademických rokoch tak bude môcť Fakulta riadenia a informatiky spolupracovať s inštitúciami ako: University of Sarajevo, University of East Sarajevo či Visoka skola “Logos centar” u Mostaru. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Prihlášky na doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) pre akademický rok 2020/2021 na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA je možné podávať až do 07.2020. Termín prijímacieho konania bude v dňoch 13. – 18.07.2020. Uchádzači sa môžu hlásiť na nasledovné programy: aplikovaná informatika, manažment, inteligentné informačné systémy. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.