Pomocou pravidelne pripravovaného newslettera Vám prinášame nové informácie nielen o fungovaní združenia ALUMNI FRI, ale aj Fakulty riadenia a informatiky. Spomenieme najdôležitejšie okamihy z mesiaca jún, a tiež predstavíme aktivity, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiaca júl a august.

 • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa v tomto roku zapojila aj do výzvy „Za 40 dní obísť svet“, pod záštitou IT klaster ITkraj. Ďakujeme študentom, doktorandom, zamestnancom a partnerom, ktorí takouto formou podporili občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze. 3tatistická zaujímavosť: všetkým sa nám spoločne podarilo prejsť až 3 243 kilometrov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dôležitým momentom mesiaca jún roku 2020 bola úspešná realizácia prvých online štátnych skúšok na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Absolventom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom študijnom či pracovnom živote. Partnerom a všetkým zúčastneným ďakujeme za zvládnutie samotného priebehu online štátnic. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 02.07.2020 sa FRI zapojila do medzinárodného programu Amazon Web Service Academy (AWS Academy). Fakulta sa tak stala prvou AWS akadémiou na území Slovenska a Česka. AWS Academy predstavuje celosvetové riešenie od spoločnosti Amazon podporujúce vzdelávanie v oblasti Cloud Computing-u (CC). Cieľom je pomôcť študentom získať vedomosti, skúseností a certifikácie v oblasti CC a podporovať ich tak na začiatku ich profesionálnej kariéry. Preto je AWS partnerstvom, ktorý prispieva ku kvalite a modernému vzdelávaniu na FRI. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 05.07.2020 sa ukončilo hlasovanie v ankete o najlepšieho prednášajúceho a cvičiaceho v čase pandémie Covid-19 a o najlepšie zvládnutý predmet počas pandémie na FRI. On-line hlasovanie bude čoskoro vyhodnotené, počkajte spolu s nami na finálne výsledky. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Práve 14.07.2020, na 30-te výročie založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, sa uskutočnilo pracovné stretnutie databázového výskumného tímu s generálnou riaditeľkou spoločnosti Oracle Slovensko – Ing. Vierou Uherovou. Diskutovali sa napríklad aj nové výzvy v oblasti výskumu a výučby databázových technológií. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch od 13.07.2020 do 17.07.2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA uskutočnili hneď dve letné školy programovania. Zúčastnení sa počas prvej letnej školy venovali napríklad zostrojovaniu vlastnej počítačovej hry či rozširovaniu svojich počítačových zručností. Venovali sa tiež aj základom objektového programovania v jazyku Java a v prostredí Greenfoot. Druhá škola programovania sa konala priamo v priestoroch IT Science Lab-u na FRI. Účastníci sa dozvedeli o internete vecí a zostavovali aj svoje robotické autíčko ovládané pomocou technológie Bluetooth. Viac informácií je možné sledovať tu.

 • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA naďalej pokračuje vo výrobe ochranných štítov prostredníctvom 3D tlače pre zdravotníkov, ktorá už bola avizovaná. Štíty sú distribuované všade tam, kde je to potrebné. Úspešne bolo vyrobených a bezplatne odovzdaných už viac ako 3000 ochranných štítov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI sa nezaujíma striktne len o vzdelávacie aktivity, ale aj o tvorbu príjemného prostredia v tomto prípade podporujúceho napríklad aj okolitú prírodu. Podľa vzoru TU Dresden sa aj FRI snaží aplikovať koncepciu „Schmetterlingswiesen – Lúka pre motýle“. Vo vonkajšej oddychovej zóne bola určitá časť trávnatej plochy premenená na lúku plnú kvetov, ktorá vytvára životný priestor pre motýle, včely, čmeliaky a ostatný hmyz. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V čase od 02. do 09.09.2020 sa uskutoční virtuálna aktivita v podobe online workshopu v rámci medzinárodného projektu Education of future ICT Experts based on Smart Society Needs – SmartSoc. Pre účastníkov sú pripravené prednášky vysokoškolských učiteľov, prezentácie študentských tímov a ich podnikateľských plánov a diskusie na tému smart spoločnosti a najmä smart IT riešení pre súčasnosť i budúcnosť. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 11.09.2020 sa uskutoční online interaktívny workshop o budúcnosti autonómnych vozidiel v nákladnej doprave patriaci k projektu Drive2TheFuture. Na tomto workshope sa pomocou metódy MAMCA (Multi Actor Multi Criterial Analysis) bude zisťovať a vyhodnocovať vnímanie niekoľkých možných scenárov použitia autonómnych vozidiel. Formulár pre prihlasovanie na online workshop projektu Drive2TheFuture – kliknite tu. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Fakulta riadenia a informatiky prináša na Žilinskú univerzitu v Žiline GOOGLE DEVELOPER STUDENT CLUB (DSC). Vďaka patrí študentovi Miroslavovi Homolovi za vynikajúcu odvedenú prácu. DSC je komunita pre študentov so záujmom o vývojárske technológie Google. Vítaní sú študenti všetkých vysokoškolských alebo postgraduálnych programov so záujmom o rast ako developer. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom vyplnenia krátkeho dotazníka. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.