Aj napriek tomu, že bolo množstvo plánovaných akcií presunutých alebo zrušených, sa ešte pred začiatkom semestra v akademickom roku 2020/2021 (pri dodržaní všetkých stanovených opatrení) podarilo realizovať niekoľko aktivít. Tieto by sme Vám chceli pomocou pravidelne pripravovaného newslettera predstaviť. Prinášame Vám informácie o fungovaní združenia ALUMNI FRI, ale aj Fakulty riadenia a informatiky v rámci mesiaca september.

  • Začiatkom mesiaca sa na FRI UNIZA konal už tretí ročník podujatia Machine Learning Summer School. Zaujímavé prednášky týkajúce sa tém ako: neurónové siete, učenie s odmenou, zhlukovanie, rozhodovacie stromy, či strojové učenie. Veríme, že účastníci nadobudli veľa nových vedomostí. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Študent Dalibor Jakal úspešne reprezentoval Fakultu riadenia a informatiky UNIZA a na Letnej univerziáde SR 2020 vybojoval druhé miesto v atletike na 5000 m s časom 15:50. Srdečne blahoželáme a ďakujeme. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA spúšťa druhú vlnu výroby ochranných štítov pomocou 3D tlače. Nových 150 objednávok od nemocníc, stredných škôl, firiem, domovov sociálnych služieb, či súkromných osôb sa už spracováva. Ak poznáte niekoho z oblasti zdravotníctva, školstva, či sociálnych služieb alebo obchodu, kto potrebuje ochranný štít, tak budeme radi, ak ho upozorníte na pripravený objednávkový formulár. Viac informácií je možné sledovať tu.

  • Srdečne Vás pozívame na výlet s názvom Dekanské voľno, ktorý sa stal na FRI UNIZA už tradíciou. Trasa tohtoročného výletu pôjde cez časť Javorníkov na Kysuciach, a to v sobotu 03.10.2020. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Dňa 25.09.2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA uskutoční národné finálne svetoznámej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE, do ktorej je celosvetovo zapojených viac ako 30 krajín sveta. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Od 27.10. do 29.10.2020 sa bude na FRI UNIZA konať online seminár International Workshop on Reliability Engineering and Computational Intelligence. Tento seminár sa týka aktuálnych výziev v analýze spoľahlivosti komplexných systémov a jej prepojenia s umelou inteligenciou. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.