Sme tu opäť s naším pravidelným newsletterom. Pripravili sme si pre Vám zhrňujúce informácie o fungovaní ALUMNI FRI počas posledných dvoch mesiacov. Aj napriek tomu, že sme nemohli organizovať verejné akcie, boli sme aktívni v online prostredí:

  • Aj Fakulta riadenia a informatiky (UNIZA) sa zapojila do projektu Pomôž nemocnici. Zúčastnení sa zapojili do prípravy častí ochranných štítov pre zdravotníkov v nemocniciach. Pomocou 3D tlačiarní zhotovovali potrebné komponenty. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Aj tento rok sme si 28. marca pripomenuli Deň učiteľov. Za ALUMNI FRI by sme chceli úprimne poďakovať všetkým pedagógom či lektorom, ktorí sa podieľajú na aktivitách nielen v rámci ALUMNI FRI, ale aj v rámci Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Prajeme veľa motivácie, optimizmu, tvorivosti a hlavne zdravia. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Mnohí členovia ALUMNI FRI sa aktívne zapájajú aj do Cisco Networking Academy. V rámci kategórie Instructor Excellence Award Expert je ocenených 10 % inštruktorov z celého sveta. Za rok 2019 jedno z ocenení získali traja slovenskí inštruktori a z tohto dvaja inštruktori z akadémie Fakulty riadenia a informatiky. Srdečne gratulujeme oceneným: Ing. Pavel Segeč, PhD. a Ing. Marek Moravčík, PhD. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Začiatok najväčšej tímovej súťaže v oblasti simulácie strategického riadenia firiem na svete sme už avizovali. Global Management Challenge (GMC) spočíva v počítačovej simulácii strategického riadenia firmy. Zapojiť sa mohli tímy zložené nielen zo študentov vysokých škôl, ale aj manažérov podnikov. Ich úloha spočíva v riadení pridelenej spoločnosti. Tímy robia rozhodnutia v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja a financií. Hlavným kritériom je dosiahnutý zisk. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Práve v mesiacoch apríl a máj mali učitelia stredných škôl možnosť sapojiť sa do online webinárov organizovaných vyučujúcimi z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Išlo o súčasť národného projektu IT akadémia. Medzi hlavné témy patrili: základy databáz, objektové programovanie či sieťové technológie a mnohé ďalšie. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Súťaž v oblasti sieťových technológií NAG sa konala aj tento rok. Išlo už o 15. ročník, do ktorého sa zapojili programátori z celého Slovenska. Do on-line prevedenia sa zapojili aj štyria študenti Fakulty riadenia a informatiky. Študent Maroš Pekár umiestnil na celkovom 1.mieste a Marek Ploštica na 3.mieste kategórie UNI pre vysokoškolákov. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • 29. mája sa konala akcia ONLINE FRIday. Ide o tradičné podujatie, kde sa môžu záujemci dozvedieť hodnotné informácie o štúdiu a prihláškach na FRI UNIZA. Odpovedať môžu nielen aktuálni študenti, ale aj vyučujúci a zástupcovia firiem, ktoré s fakultou spolupracujú. Viac informácií je možné sledovať tu.


  • Aj tento rok sa bude konať podujatie Škola programovania, ktorá sa uskutoční ONLINE v dňoch od 13. do 17. júla prostredníctvom aplikácie Teams alebo Webex. Vyučujúci z FRI záujemcom predstavia svet informatiky a informačných technológií. Účastníci sa naučia napríklad programovať jednoduchú hru. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • UNIZA vyhlásila výzvu na podávanie prihlášok na mobilitu učiteľa pre akademický rok 2020/21. Prihlášky sa na FRI prijímajú do 03. 07. 2020. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Pre obdobie nasledovných dvoch akademických rokov bol schválený projekt Erasmus+ KA107 pre Bosnu a Hercegovinu. Vďaka tomuto projektu bude možné nadviazať spoluprácu medzi FRI a vysokoškolskými inštitúciami z Bosny a Hercegoviny. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy a po dlhšej dobe sa uvidíme osobne.