Napriek pretrvávajúcej situácii pandémie Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pokračuje a rozvíja aktivity vo vedecko-výskumnej oblasti. AJ vzhľadom k obmedzeným možnostiam súčasnosti bolo v posledných mesiacoch realizovaných množstvo zaujímavých akcií a podujatí či už online alebo na pôde FRI pri dodržaní všetkých nariadení a opatrení s tým súvisiacich. Prinášame preto sumárny prehľad spomínaných akcií za posledné obdobie:

06/2021

 • Sprístupnenie štátnych skúšok prostredníctvom online prenosov širokej verejnosti. Štátne skúšky prebiehali v šiestom mesiaci, pričom sa mohla široká verejnosť týchto zúčastniť a sledovať záverečné práce poslucháčov atraktívnych študijných programov Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 17.06.2021 sa na FRI uskutočnilo národné finále svetovej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE, na ktorom sa zúčastnili aj súťažiaci z FRI.
 • V dňoch 22.06.24.06.2021 sa na FRI konal Medzinárodný seminár zameraný na biomedicínske technológie. Viac informácií je možne sledovať tu.
 • V dňoch 22.06. 24.06.2021 sa tiež uskutočnil Medzinárodný semenár zameraný na podporu doktorandov a mladých výskumníkov z partnerských krajín. Viac informácií je možné sledovať tu.

 

 

07/2021

 • Do 18.7.2021 bolo možné nominovať pedagógov FRI na prestížne ocenenie ESET Science Award. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Blahoželáme úspešným absolventom FRI k získaniu ocenenia za najlepšiu diplomovú prácu na tému spoľahlivosť, ktorá bola udelená vyhlasovateľom súťaže IEEE Czechoslovakia Section, Reliability Society Chapter. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Tiež blahoželáme absolventovi Michalovi Mrenovi k získaniu ceny rektora za najlepšiu diplomovú prácu. Diplomová práca s názvom Softvérová knižnica na dynamickú tvorbu rozhodovacích diagramov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V danom mesiaci sa tiež uskutočnilo na FRI slávnostné odovzdanie prestížneho ocenenia „Scheidt & Bachmann Award“, ktoré bolo udelené Dominike Petríkovej – absolventke študijného programu Informačné systémy. Blahoželáme! Viac informácií je možné sledovať tu.

 

 

08/2021

 •  Do 31.08.2021 sa bolo možné zapojiť do výzvy z oblasti umelej inteligencie/strojového učenia „Ako aplikovať architektúru machine learning v sieťach 5G“. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj v tomto akademickom roku úspešne obhájilo svoje dizertačné práce niekoľko študentov v študijných odboroch Informatika a Ekonómia a manažment. Blahoželáme! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V akademickom roku 2020/2021 bolo ocenených cenou dekana niekoľko excelentných bakalárskych prác. Ich prehľad je uvedený na nasledujúcej stránke.
 • Rovnako boli cenou dekana ocenené v akademickom roku 2020/2021 aj excelentné inžinierske práce, ktorých prehľad je uvedený na tejto stránke.

 

 

09/2021

 • Dňa 14.09.2021 sa uskutočnila pozvaná prednáška na tému “Advanced Remote Sensing in CASRE – System Analysis and Remote Sensing“. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 29.09.2021 sa uskutočnila obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Gabriela Komana, PhD. s názvom Podnikové informačné systémy pre podporu rozhodovania v podniku. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Štvrtá slovenská mapovačka „Missing Maps Mapathon Slovakia Onlline #4“ sa uskutočnila 30.09.2021. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 30.09.2021 sa uskutočnila inauguračná prednáška doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. s názvom Architektúry informačných systémov pre operatívne riadenie. Viac informácií je možné sledovať tu.

 

10/2021

 • Dňa 11.10.2021 sa konali na FRI prezentácie EIT Manufacturing a ich projektu EuProGigant, Gaia-X Hub Greece, EIT Manufacturing HUB, Gaia-X Hub Slovakia a FRI UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Výučby biomedicínskej informatiky sa podarilo FRI obohatiť o možnosť modelovania pomocou 3D tlače aj s podporou grantu od Nadácie Tatra banky. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V danom mesiaci sa FRI UNIZA stala členom medzinárodného zoskupenia Gaia-X Hub Slovakia. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 25.10.2021 sa uskutočnila pracovná návšteva partnerov FRI Dopravná fakulta Sarajevskej univerzity a Visoka škola „LOGOS CENTAR“ Mostar v rámci projektu Erasmus+. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Zástupcovia riešiteľského kolektívu z Katedry softvérových technológií FRI UNIZA sa zúčastnili koordinačného stretnutia projektu OPTIMA (Communication Platform for Traffic Management Demonstrator) konaného v Barcelone. Viac informácií je možné sledovať tu.

 

 

11/2021

 • Dňa 08.11.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Manažment firiem v čase krízy. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 09.11.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Aké je to podnikať na Slovensku? Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 18.11.2021 sa konala inauguračná prednáška doc. Mgr. Jakuba Soviara, PhD. z Katedry manažérskych teórií FRI UNIZA s názvom Kooperačný manažment: teoretické východiská, výskum a prax. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 22.11.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Personálne procesy – orientácia zamestnanca v novej organizácii. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 27.11.2021 sa uskutočnila programátorská súťaž CTU OPEN 2021 s účasťou tímov z FRI. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 29.11. 2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Práca konzultanta SAP – diagnóza alebo hobby? Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 30.11.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Záhady automatizácie testov. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Ing. Michal Kvet, PhD. získal 3. miesto v kategórii grantové projekty vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 rokov v rámci grantovej súťaže UNIZA, do ktorej bolo prihlásených 53 projektov z jednotlivých fakúlt UNIZA. Jeho projekt sa zameriaval na SQL tuning v prostredí temporálnych architektúr databázových systémov. Blahoželáme! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch 30.11.202102.12.2021 sa uskutočnili na FRI Prezentačné dni doktorandov v študijných programoch: aplikovaná informatika a manažment. Viac informácii je možné sledovať tu.
 • V rámci FRI bol spustený nový fakultný portál pracovných príležitostí jobs. Viac informácií je možné sledovať tu.

 

 

12/2021

 • Piata slovenská mapovačka „Missing Maps Mapathon Slovakia Onlline #5“ sa uskutočnila 09.12.2021. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 06.12.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému IT risk manažmente v praxi. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 07.12.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Komunikácia s B2B zákazníkmi. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 13.12.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Agile na projektoch popri triatlone. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 14.12.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Ako vyvinúť webovú appku a nezblázniť sa. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Dňa 16.12.2021 sa uskutočnila prednáška z praxe na tému Zdravotnícke informačné systémy a eHealth. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Do 07.01.2021 je možné sa registrovať na ONLINE škola 3D tlače 2022 pre stredoškolákov. Viac informácií o podujatí je možné sledovať tu.
 • Do 21.01.2022 je možné sa registrovať na ONLINE škola manažérskych a IT zručností 2022 pre stredoškolákov. Viac informácií o podujatí je možné sledovať tu.
 • Do 31.01.2022 je možné sa registrovať na ONLINE škola programovania 2022 pre stredoškolákov. Viac informácií o podujatí je možné sledovať tu.
 • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pripravila pre učiteľov základných a stredných škôl zaujímavé vzdelávacie aktivity formou online webinárov a akreditovaných vzdelávacích kurzov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Ing. Jozef Papán, PhD. z Katedry informačných sietí získal významné ocenenie v kategórii VEDEC UNIZA, ktoré mu slávnostne odovzdal rektor UNIZA. Blahoželáme! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Milan Straka, PhD. z Katedry matematických metód a operačnej analýzy sa zúčastnil výskumného pobytu v Baskitskom centre aplikovanej matematiky v Bilbau (BCAM – Basque Center for Applied Mathematics). Viac informácií je možné sledovať tu.

 

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít
pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.