Niektoré z marcových aktivít na FRI už boli avizované. Pozrite sa na to, ako dopadli a čo ďalšie sa tento mesiac udialo.
 • Ďalší inšpiratívny príbeh z radov absolventov FRI. Video s Jozefom Vodičkom nám všetkým pripomenie, čím si musia študenti počas štúdia preskákať. Jozef však videl príležitosti, ktoré sa mu na FRI naskytli a momentálne využíva svoje skúsenosti pri práci v spoločnosti Google v Prahe. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 5. 3. 2019 sa konal informačný seminár so študentkami, ktoré sa zúčastnili mobility Erasmus+. Emile a Sophie z francúzskej partnerskej univerzity – IMT Atlantique rozprávali nielen o množstve zaujímavých miest, ktoré možno pri návšteve ich krajiny obdivovať, ale aj o ponúkaných študijných programoch na ich univerzite. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Sme hrdí na FRI tradíciu – ONLINE DOD. Okrem možnosti prísť sa osobne pozrieť na to, ako to u nás vyzerá, ponúkame stredoškolákom príležitosť pre zodpovedanie ich otázok priamo z pohodlia ich domova. 13. 3. 2019 sedeli garanti, študenti, učitelia, absolventi či zástupcovia firiem spolu s pánom dekanom na svojich stoličkách, aby mohli zodpovedať všetky zvedavé otázky. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline prebehlo 20. 3. 2019. Rokovalo sa napríklad o návrhu nových členov štátnicových komisií či schválenia nových voliteľných predmetov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 20. 3. 2019 sa konala prednáška o vývoji webových aplikácií v jazyku Java. Prednášajúcim bol pán Jakub Remenec zo spoločnosti DAVINCI. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI opäť privítala skupinu stredoškolákov. 20. 3. 2019 sa na fakulte uskutočnilo krajské kolo olympiády Mladý účtovník, ktorú organizuje spoločnosť KROS v spolupráci s Katedrou manažérskych teórií. Celoslovenské kolo sa bude konať 16. apríla 2019. Viac informácií je možné sledovať <strong>tu.
 • V piatok 22. 3. 2019 sa v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach konalo národné kolo súťaže NAG – Networking Academy Games. Z radov FRI sa Maroš Pekár umiestnil na 2. mieste a Viliam Čilík na 4. mieste. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Nová spolupráca so spoločnosťou DESCARTES. V priebehu marca mali študenti možnosť prihlásiť sa na inžinierske projekty práve v spolupráci so spomínanou spoločnosťou. Viac konkrétnych informácií napríklad o zameraní projektov je možné nájsť tu.
 • Druhý ročník súťaže ERASMUS EXPERIENCES, v rámci ktorej bolo získaných množstvo fotografií zo zahraničných študijných pobytov. Študenti sa prostredníctvom nich podelili o svoje zážitky z programu Erasmus +. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Nové partnerstvá aj v roku 2019! V mesiacoch február a marec FRI UNIZA uzatvorila partnerstvá so spoločnosťami ICZ, SOFTEC, BEL POWER SOLUTIONS & PROTECTION a SIEMENS HEALTHINEERS. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Možnosť podpory rozvoja FRI aj prostredníctvom zaslania 2 % z dane. Občianske združenie ALUMNI FRI financuje modernizáciu učební, budovanie nových oddychových zón pre študentov, moderných počítačových laboratórií a pod. Ďakujeme za Vašu podporu! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Práve v marci prebehol už 4. ročník úspešného IT tábora s názvom Jarná škola programovania. Zúčastnených bolo 130 žiakov zo stredných škôl. Sme radi, že sa zapojili žiaci z 30 miest a 26 okresov. Viac informácií je možné sledovať tu.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili niektorej z marcových aktivít alebo nás iným spôsobom podporili ďakujeme. Veríme, že sieť našich partnerov a priateľov sa bude rozrastať aj naďalej.