Posledný mesiac v roku 2018, december priniesol na Fakultu riadenia a informatiky množstvo zaujímavých príležitostí a super zážitkov. Toto je len niekoľko z nich:
 • Začiatok mesiaca december mohli mnohí z vás odštartovať aj priamo v priestoroch spoločnosti SIEMENS. Tam sa totiž konal deň otvorených dverí s veľmi zaujímavým programom. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 7. 12. 2018 sa konalo zaujímavé podujatie pripravené pre žiakov stredných škôl. Na akcii FRI day 2018 boli bližšie predstavené príležitosti štúdia na Fakulte riadenia a informatiky 250-tim stredoškolákom zo 17-tich stredných škôl. Program bol plný užitočných workshopov, ukážok či potrebných informácií. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Jednou z neodmysliteľných súčastí „fričkárskeho“ plesu je anketa o najlepších vyučujúcich FRI. Jej výsledky boli vyhodnocované aj na IX. reprezentačnom plese, kde sa na prvom mieste v kategóriách najlepší prednášajúci a najlepší cvičiaci umiestnila RNDr. Ida Stankovianska, CSc. Viac informácií o výsledkoch ďalších kategórií je možné sledovať tu.
 • Mesiac december priniesol aj novinky na portáli. Vývojový tím Portálu FRI informoval o viacerých zmenách, ktoré boli uskutočnené hlavne pre zlepšenie orientácie užívateľa na stránke. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V rámci FRI sa kladie dôraz aj na vytváranie nových spoluprác a budovanie vzájomných vzťahov s partnermi. Nadácia KIA taktiež podporuje vzdelávanie, a práve preto sa spojila s Katedrou manažérskych teórií. V rámci projektu Vnímanie pôsobenia Nadácie KIA a filantropie v Žilinskom kraji sa realizuje prieskum zameraný na spoločenskú zodpovednosť a filantropiu. Zapojením sa do tohto prieskumu môžete práve VY prispieť k zmene nášho regiónu. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch 30. 11. až 2. 12. 2018 sa konalo stredoeurópske kolo programátorskej súťaže ACM ICPC – CERC 2018. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 74 tímov zo 7 krajín sveta. Našu fakultu reprezentovali dva tímy a z nich sa najlepšie umiestnil tím v zložení Marek Baláž, René Fabricius a Milan Ondrašovič, ktorý skončil na 37. mieste. V rámci slovenských univerzít obsadili 2. miesto. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 14. 12. 2018 sa na FRI konal regionálny turnaj robotickej súťaže FIRST LEGO League. Zúčastnilo sa ho 120 žiakov základných a stredných škôl. Atmosféra bola úžasná a odhodlanie študentov vysoké. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Tradičná vianočná akcia – FRI punč, sa konala 11. 12. 2018. Na organizáciu FRI klubu sa dá vždy spoľahnúť: v ponuke bol vynikajúci punč, možnosť navštíviť vianočné trhy a ozdobiť stromček. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Výnimočná príležitosť, ktorá sa študentom FRI naskytá je možnosť zúčastniť sa na stáži Erazmus+. Preto využite aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí o finančný grant na Erasmus+ stáže študentov počas letného semestra 2018/2019. Prihlášky je možné podať do 30. januára 2019. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 20. 12. 2018 sa na FRI konala prínosná prednáška z praxe na tému Využitie dát a analytiky v spoločnosti Profesia. Prednášajúcim bol pán Ing. Tomáš Janotík zo spoločnosti Profesia. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Jednou z aktivít, na ktoré sa FRI sústreďuje, je aj stretávanie sa so študentami stredných škôl. Preto aj BuďFRI tím koncom rola 2018 navštívil viaceré stredné školy, kde prezentoval našu fakultu a najrôznejšie novinky zo sveta IT. Viac informácií je možné sledovať tu.

FIRST LEGO League 2018

Všetkým prajeme do nového roku 2019 veľa energie, zdravia a úspechov. Veríme, že prežitie vianočných sviatkov bolo plné radosti, pokoja a oddychu v kruhu najbližších. 🙂