Koncom septembra sa v obchodnom centre Aupark uskutočnilo zaujímavé podujatie Noc výskumníkov. Nechýbalo ani zastúpenie kolegov z Fakulty riadenia a informatiky, ktorí divákom každej vekovej kategórie priblížili svet techniky, robotiky a IT. Viac informácií je možné sledovať tu.

Noc výskumníkov v OC Aupark Žilina

V októbri (2018) sa mali možnosť študenti a zamestnanci fakulty zúčastniť nasledujúcich aktivít:
 • Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2018/2019 sa nieslo v duchu tradičného podujatia – FRIČKOVICE. Organizáciu štvrtého ročníka mal pod palcom FRIklub, ktorý sa postaral o perfektný priebeh tejto akcie. Študenti sa mohli zapojiť aj do množstva súťaží, pod záštitou rôznych IT firiem, ktoré so študentami aj takýmto zábavným spôsobom budujú pozitívne vzťahy. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Začiatok semestra bol výnimočný najmä pre jedenástich študentov zapojených do programu Erazmus+. Fakultu navštívili študenti zo šiestich rôznych krajín: Taiwan, Portugalsko, Francúzsko, Fínsko, Nemecko, Chorvátsko. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok mali FRI-čkári jedinečnú možnosť zúčastniť sa každoročnej technologickej konferencie OpenSlava2018. Konala sa 18. – 19. 10. 2018, kedy boli pre účastníkov pripravené top prednášky svetových IT odborníkov. Spoločnosť Accenture zabezpečila aj autobus, ktorý študentov dopravil priamo na miesto konania. Celá konferencia bola zadarmo a príspevky boli pripravené v anglickom jazyku. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Na pôde FRI sa 8. 10. 2018 uskutočnila Konferencia pre budúcnosť pod záštitou spoločnosti Microsoft. Workshopy boli určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a boli zamerané na moderné vyučovanie. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Áno aj na FRI je dekanské voľno! To bolo tradične vyhlásené na sobotu. Zúčastnili sa študenti, vyučujúci a samotný pán dekan. V rámci tohto podujatia výletníci navštívili nádherné Súľovské skaly. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Srdečne blahoželáme Martine Pitákovej, študentke FRI, k získaniu ocenenia „Medallion for Excellence“ v kategórii Web Development na prestížnej súťaži Euroskills Budapešť. Na tejto súťaži bojovalo viac ako 500 súťažiacich z 28 európskych krajín v 37 odboroch. Martine ďakujeme za skvelú reprezentáciu fakulty a prajeme množstvo ďalších úspechov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Podujatie ERASMUSCAFÉ sa konalo 9. 10. 2018 v Informačnom centre ako prvé stretko, kde si mohli zamestnanci aj študenti FRI “pokecať” s ERASMUS študentami. Preberali sa rôzne zaujímavosti, novinky, zvyky, ich prvé zážitky na Slovensku, či možnosti štúdia na ich univerzitách. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Tento rok bol na FRI organizovaný druhý ročník zaujímavej a veľmi prospešnej akcie Mapathon Missing Maps. Do “mapovačky” sa 23. 10. 2018 zapojilo množstvo mladých ľudí, ktorí pomocou satelitných snímok vytvárali mapové vrstvy budov a ciest. Výstupy z mapathonov pomáhajú napríklad aj lekárskym tímom z humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Fakulta riadenia a informatiky spolupracuje s množstvom firiem, a to hlavne z IT oblasti. V uplynulých týždňoch boli uzatvorené nové partnerstvá so spoločnosťami ZSE, T-SYSTEMS a DXC TECHNOLOGY. Veríme, že nadväzovanie nových vzťahov prinesie študentom aj vyučujúcim nové príležitosti. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Študenti ako aj vyučujúci mali možnosť ovplyvniť chod FRI aj prostredníctvom presadenia návrhov v Akademickom senáte fakulty. 12. a 23. 10. 2018 sa konali verejné zasadnutia, na ktorých sa rokovalo napríklad o disciplinárnom poriadku pre študentov, návrhoch nových voliteľných predmetov alebo o zmenách v novom študijnom programe. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Medzi aktivity realizované z iniciatívy FRI patria aj prípravné stretnutia k matematickej a informatickej olympiáde. Tá bola vytvorená pre stredoškolákov, ktorí sa môžu takýmto spôsobom dozvedieť niekoľko pomôcok pre vypĺňanie odpovedí v ďalších kolách olympiády. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Na FRI sa 23. 10. 2018 uskutočnila aj zaujímavá a prínosná prednáška spoločnosti DAVINCI. Zameriavala sa na písanie základných testov v Jave, pokrývanie produkčného kódu testami a prácu s Mockito a Junit. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok (19. – 20. 10.) sa na pôde FRI uskutočnila medzinárodná programátorskú súťaž CTU Open. Mohli sa jej zúčastniť 1 až 3-členné tímy, ktoré sa tak mohli kvalifikovať na stredoeurópske kolo (CERC 2018) v rámci prestížnej a svetovo najznámejšej univerzitnej programátorskej súťaže ACM ICPC. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Ťahák na osobný rast a šťastie je názvom jednej zo zaujímavých prednášok z praxe, ktorá bola 18. 10. 2018 organizovaná pre študentov. Prednášajúcim bol pán magister Juraj Málik, majiteľ spoločnosti Poradca podnikateľa s. r. o. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Už ste sa stretli s pojmom „učiteľská mobilita“? Nie len študenti môžu využívať program Erasmus+. Do tejto aktivity sa môžu zapojiť aj vyučujúci, ako napríklad kolega Jovan Krivokapič, ktorý na FRI prišiel z Belehradskej univerzity. Pre študentov si pripravil zaujímavé prednášky a cvičenia na témy: Organizational design a Business consulting. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok boli študentom prideľované odborové a prospechové štipendiá. Študentov sa snažíme motivovať aj takýmto spôsobom. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 25. 10. 2018 sa uskutočnila prednáška o súťaži Global Management Challenge. Prednášku viedla Ing. Lucie Jelínková, Ph.D. MBA, ktorá poskytla množstvo zaujímavých informácii o najväčšej študentskej súťaži na svete v oblasti strategického riadenia firiem. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Ďalší ročník akcie IT trhovisko sa konal 24. 10. 2018. Úspešné IT firmy prišli na FRI ponúknuť študentom atraktívne pracovné príležitosti. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Fakulta riadenia a informatiky Vás pozýva na študentskú konferenciu T-day 2018. Bude sa konať 8. 11. 2018 (štvrtok) a bude sa orientovať na aktuálne trendy IKT. Registrovať sa môžeš tu. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRi spúšťa nový Youtube kanál s názvom somFRI edu zameraný na vzdelávanie. Poskytuje prístup k virtuálnym cvičeniam z predmetov Algebra, Pravdepodobnosť a štatistika. Postupne budú pribúdať aj ďalšie videá i predmety. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Zapojte sa aj vy do hlasovania o najlepšieho prednášajúceho, cvičiaceho a najužitočnejší predmet na FRI. Výsledky sa dozviete na FRI plese, ktorý sa uskutoční 22. novembra na Novej menze. Viac informácií je možné sledovať tu.

Otvorenie akademického roka 2018/2019 na FRI

Všetkým študentom Fakulty riadenia a informatiky prajeme množstvo využitých príležitostí a tešíme sa na prípadnú spoluprácu pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. ?