Patrik Staňo študoval na Fakulte riadenia a informatiky od roku 1991 a 1996 odbor aplikovaná informatika. Aktuálne je konateľom v spoločnosti RKMC s. r. o. v Žiline. Táto spoločnosť sa zaoberá informačným systémom SAP.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Hlavným faktorom pri rozhodovaní pre štúdium na FRI bolo spojenie možnosti študovať v rodnom meste a tiež oblasť štúdia, o ktorú som mal záujem.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Moje očakávania týkajúce sa FRI boli naplnené. Získal som všeobecný prehľad v jednej z najžiadanejších oblastí na súčasnom trhu.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Možno konštatovať, že v rámci vtedajších možností predstavovalo štúdium na FRI dostatočnú prípravu pre prax. Odporúčaním pre zmenu, by boli väčšie možnosti zúčastnenia sa na zahraničných stážach, čo však v súčasnosti už nie je problém.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Súčasné pracovné zaradenie nie je pre mňa prvou pracovnou skúsenosťou. Neustále sa pohybujem vo svete IT a cítim, že to je to pre mňa tá správna oblasť.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Po ukončení štúdia som musel absolvovať vtedy ešte povinnú základnú vojenskú službu. Až po jej ukončení som mohol nastúpiť do zamestnania. Nebolo jednoduché, ale rýchlo som sa zorientoval. Najpodstatnejšie pre mňa bolo a aj je neustále vzdelávanie.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Podľa môjho názoru je možné študentský a pracovný život porovnávať iba z určitého hľadiska. Pre úspešné absolvovanie štúdia je potrebná dávka zodpovednosti a usilovnosti, ale aj talentu. Rovnaké je to aj v praxi, len je rozdiel v tom, aké ciele sú napĺňané a aké riziká človek nesie.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Možnosť študovať na FRI v danom čase a podmienkach by som určite opäť využil.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Toto je veľmi individuálne, mal som možnosť stretnúť absolventov všetkých kategórií.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Efektívne využite čas a možnosť mať sa koho opýtať na to, čo Vás zaujíma, alebo čo si neviete zistiť. Nepodceňujte žiaden z predmetov, každý Vám niečo dá. Vnímajte štúdium ako také malé tréningové cvičisko reálneho života. Zapájajte sa už počas štúdia do praxe, využite zahraničné stáže. Učte sa jazyky. Snažte sa získavať celkový prehľad, detaily nech poslúžia iba ako tréning. Na skúšky sa pripravujte tak, aby ste všetko nezahodili za hlavu po ich absolvovaní. Hľadajte spojitosti medzi vedomosťami z rôznych predmetov. Naučte sa efektívne učiť a vyhľadávať informácie.

Sledujete naďalej život na FRI?

Nie, nesledujem, možno by bolo pre mňa dobré to napraviť… 🙂

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂