Jakub Brisuda študoval na FRI odbor Manažment v rokoch 2010 až 2015. V súčasnosti pracuje ako HR špecialista v spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Rozhodol som sa tak preto, lebo Fakulta riadenia a informatiky mala najlepšie meno.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Očakával som priame prepojenie na IT. Štúdium bolo mierne teoretickejšie a často zamerané skôr na ekonómiu. Viac som očakával využívanie SW riešení pri riadení.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Pri práci na HR aktuálne využívam hlavne znalosti týkajúce sa fungovania SW, jeho architektúry a logiky. Návrh nových prepojení, optimalizácii (SAP key user), návrh SW riešení pre bežný život zamestnanca. Predmety z oblasti HR nie sú úplne aktuálne a ich obsah nie je možné efektívne využiť.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Od štátnic pracujem u toho istého zamestnávateľa. Aktuálne som spokojný, mám priestor na sebarealizáciu a návrh nových riešení. Nadnárodnú firmu vnímam ako +, kde mám možnosť čerpať aktuálne „inšpirácie“.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Bolo náročné nabehnúť na pracovné tempo, ale netrvalo to dlho. Niektoré získané znalosti som musel doplniť, lebo veci fungovali inak.

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

Počas štúdia sa človek naučil sledovať termíny a zvykol si na samostatnosť. Pracovný život pridáva zodpovednosť za svoju prácu.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?

Áno určite. V minulosti sme na 2. stupni nemali možnosť výberu iného odbor, ale dnes by som si vybral niečo iné, ale určite na FRI.

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

Určite áno v aktuálnej podobe.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Pre naše prostredie sú využiteľní predovšetkým absolventi odboru Manažment. Výhodou je práve ich široké využitie a racionálny prístup k problémom.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA.

Nadobúdať skúsenosti už počas školy, najlepšie skúšať a robiť chyby. Cestovať a učiť sa jazyky.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

V komerčnom svete sa ťažko predpovedá mesiac nie pár rokov. 🙂  Ideálny stav je sa stať odborníkom v oblasti plánovania headcountu, optimalizácie HR procesov a SW riešení pre HR.

Sledujete naďalej život na FRI?

Áno, predovšetkým cez Facebook sledujem aktuálne dianie na FRI.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂