Vlastimil Kocián na štúdium nastúpil na DP Prievidza v roku 1992 na odbor Informačné a riadiace systémy. Po troch rokoch prestúpil do Žiliny a v roku 1997 úspešne dokončil zameranie Aplikovaná informatika.

Od tretieho ročníka vedel, že chce čo najskôr ísť do praxe, tak si zvolil cestu skoršieho absolvovania predmetov z vyšších ročníkov a jednotlivých štátnic. Už počas štvrtého ročníka mohol naplno nastúpiť do KROSu ako programátor. V KROSe postupne prešiel od programátora, cez vedúceho programátorov, vedúceho divízie stavebných programov až na garanta stavebných programov, a zároveň sa stal spolumajiteľom firmy a členom predstavenstva KROSu. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju nových projektov a inovačnej kultúre v KROSe. KROS je slovenská firma, ktorá sa zaoberá vývojom a predajom vlastných ekonomických, stavebných a znaleckých programov. V súčasnosti sa o 95.000 zákazníkov stará cca. 240 ľudí v centrále spoločnosti a 6 pobočkách.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI UNIZA?

Chcel som študovať informatiku na Slovensku, tak som si dal prihlášku na tri školy – Bratislava, Nitra, Žilina. Do Žiliny som chcel ísť, lebo sa tu hrával bedminton a počul som, že je to tu vraj celkom fajn. Môže to vyzerať zvláštne – vtedy však nebol internet, žiadne rozumné rebríčky – iba príloha v Pravde so zoznamom škôl a príležitostné referencie od starších kamarátov.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Po nástupe na FRI som bol trochu sklamaný – veľa matiky, fyziky, ekonomiky a málo programovania. Postupne sa však programovanie zintenzívnilo, bola príležitosť robiť vlastné veci v labáku a tá ekonomika nakoniec nebola až taká zbytočná. S odstupom času môžem povedať, že mi škola dala aj to, čo som po nej nečakal, alebo ani nechcel – rozvinula analytické myslenie, poskytla rozhľad, naučila argumentovať, presadzovať sa a samozrejme aj pracovať pod stresom. Skrátka taký dobrý základ pre neskoršiu úspešnú kariéru. A som veľmi rád, že sme nič nedostali zadarmo (aj keď ako študentovi by mi to asi vyhovovalo inak).

Vyjadrite ako Vás pripravilo štúdium na FRI UNIZA na Vašu profesionálnu kariéru?

Úprimne povedané si už predmety ani nepamätám – veď je to vyše 20 rokov čo som školu skončil. Určite sme však vtedy nerobili projekty serióznou tímovou prácou. OOP bolo v plienkach, tak o refaktore, unit testoch, … sme teda tiež ani nechyrovali. Pritom teraz to beriem ako nevyhnutnosť. A taký malý tímový manažment, práca s hodnotou času pre zákazníka a pre firmu, … – to by mohlo byť zaujímavé doplnenie rozhľadu.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

KROS je môj osud a do dôchodku chcem ísť z KROSu. Som tu šťastný a snažím sa, aby boli šťastní aj všetci ľudia v KROSe.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI UNIZA do pracovného prostredia.

Vďaka príprave na FRI a priebežnému zlepšovaniu sa popri štúdiu, som vedel byť za pár dní hodnotným členom tímu, ktorý začal samostatne riešiť úlohy na novom projekte. Vzdelávanie tým samozrejme neskončilo – to je celoživotný údel každého, kto nechce zakrpatieť, zostať pozadu. A v podstate sa teším na všetky výzvy, ktoré ma posúvajú dopredu.

Je možné porovnať študentský život na FRI UNIZA s Vaším súčasným pracovným životom?

V Prievidzi sme fungovali ako taká veľká rodina na internáte, pomáhali sme si v štúdiu aj mimo neho a viacerí sa stretávame aj po viac ako 20 rokoch. V KROSe je to podobné – tiež sme tu ako veľká rodina, ktorá spolu prekonáva výzvy a teší sa z úspechov.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste opäť študovať na FRI UNIZA?

FRI považujem v SR za najlepšiu informatickú školu, takže zrejme áno (ak by ma nevzali na MIT).

Odporučili by ste štúdium na FRI UNIZA ďalším generáciám?

FRI je výborná voľba pre každého, kto sa chce venovať využitiu programovania a informatiky v reálnom svete aplikovaných technológií. A k tomu dostane bonus v podobe ekonomických a podnikateľských princípov – optimálna kombinácia pre lídrov vo firmách alebo pre vlastné podnikanie.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI UNIZA pre Váš podnik?

Keď do KROSu hľadáme developera, analytika alebo testera, tak sa primárne pozeráme na študentov a absolventov FRI – spravidla majú dobrý všeobecný základ, na ktorom sa dá stavať. Aj keď často mám pocit, že mnohí študujú bez skutočného zápalu pre IT – ako voľbu rozumu pre perspektívne zamestnanie. A z takého človeka asi nikdy nebude špičkový odborník.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI UNIZA.

Neuspokojiť sa s priemernosťou, hľadať nové výzvy nad rámec „zadaní“ – skrátka ísť do vzdelávania naplno s víziou byť v niečom najlepší. Priemernosťou neohúrite a počas práce sa z nej už tak ľahko nedostanete. A popri osobnom rozvoji si naplno užívať mladosť, študentský život a „tvoriť spomienky“.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Vidím sa v KROSe obklopený šťastnými kolegami, s ktorými tvoríme špičkové riešenia pre našich nadšených zákazníkov zo všetkých kútov sveta.

Sledujete naďalej život na FRI?

Sledujem ako sa FRI posúva, teším sa z toho a snažím sa priložiť ruku k dielu ako aktívny člen prezídia IT klastra Z@ict.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂