Piatkový newsletter Alumni FRI

Home/Mesačný súhrn/Piatkový newsletter Alumni FRI

Piatkový newsletter Alumni FRI

Júl (2017) bol na Fakulte riadenia a informatiky orientovaný, okrem pracovnej náplne zamestnancov, najmä na aktivity venované študentom v letných mesiacoch, ako je napríklad denný IT tábor “Zábavná robotika“, ktorý bol realizovaný v rámci národného projektu IT akadémie od 10.7. do 14. 7. 2017. Medzi ďalšie organizované tábory v danom mesiaci patrili tiež “Robotika pre pokročilých“ a “Zabavme sa s Internetom vecí“.

Počas daného mesiaca bol ukončený aj prvý turnus 9. ročníka Letného sieťového tábora (LST 2017) na UNIZA, ktorý prebiehal od 26.6. do 6.7. Účelom prvého turnusu LST bolo absolvovanie kurzov Cisco networking academy na úrovni CCNA 1 a CCNP Switch pod vedením KIS FRI. Druhý turnus LST bude prebiehať v septembri. Viac informácií o tejto akcii spolu s kontaktom je možné sledovať tu.

FRI UNIZA spolu s Katedrou technickej kybernetiky predstavili v novom videu úspešný projekt Yrobot. Video a ďalšie informácie o tomto projekte je možné sledovať tu.

V súvislosti s prepojením štúdia a praxe bola ponúknutá šikovným študentom platená prax na FRI UNIZA počas mesiaca august. Viac informácií spolu s kontaktom pre záujemcov je možné sledovať tu.

Študentom a zamestnancom prajeme veľa oddychu v letných mesiacoch a úžitku novo nadobudnutých vedomostí a zručností aj vďaka realizovaným akciám, ktoré boli organizované na FRI UNIZA. V zmysle oddychu je tiež možné zapojiť sa do nadchádzajúcej akcie Postavme si altánok na FRI. ?
By |4 august, 2017|
ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!