Piatkový newsletter Alumni FRI

Home/Mesačný súhrn/Piatkový newsletter Alumni FRI

Piatkový newsletter Alumni FRI

Mesiac jún (2017) bol na Fakulte riadenia a informatiky sprevádzaný štátnymi skúškami na úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Počas tohto obdobia bola tiež organizovaná akcia Postavme si altánok na FRI, kde sa mohli študenti, zamestnanci fakulty a iní dobrovoľníci zapojiť do výstavby altánku na lúke FRI. Vďaka tejto akcii bolo možné pripraviť plochu za budovou FRI pre výstavbu novej oddychovej zóny pre študentov, zamestnancov a návštevníkov FRI.

V danom mesiaci bol realizovaný pilotný projekt – workshop počítačové sete na FRI UNIZA, v rámci ktorého FRI navštívili študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej z Trnavy.

Od 7. 6. 2017 sa Katedra informačných sietí (FRI UNIZA) stala oficiálny certifikačným centrom Pearson Vue, čo predstavuje veľký prínos pre študentov, firemných zákazníkov a fyzické osoby, ktorí tak môžu získať certifikáty od renomovanej spoločnosti Cisco Systems. Spoločnosť Pearson Vue patrí medzi lídrov v oblasti certifikačných stredísk.

V priebehu letných mesiacov majú študenti možnosť zúčastniť sa 9. ročníka Letného sieťového tábora (LST2017) na UNIZA. Počas akcie môžu študenti absolvovať kurzy stupňa Associate – CCNA 1/2 a stupňa Professional – CCNP ROUTE/SWITCH intenzívnou formou v rámci dvoch turnusov:

 1. Turnus
  • CCNA 1: 26.6. – 30.6.
  • CCNP Switch: 26.6. – 6.7.
 1. Turnus
  • CCNA 2: 4.9. – 8.9.
  • CCNP Route: 4.9. – 15.9.

Viac informácií o tejto akcii spolu s kontaktom je možné sledovať tu.

Súčasne budú v letných mesiacoch na FRI UNIZA realizované aj ďalšie bezplatné denné IT tábory, zamerané na robotiku a internet vecí. Tieto akcie sú súčasťou národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre stredoškolákov. Harmonogram IT táborov je nasledovný:

 • Robotika pre začiatočníkov v dňoch 10. – 14. júla 2017
 • Robotika pre pokročilých v dňoch 17. – 21. júla 2017
 • Zabavme sa s Internetom vecí v dňoch 17. – 21. júla 2017

Viac informácií o spomínaných táboroch spolu s podrobnejším programom je možné sledovať tu.

V súvislosti s prepájaním štúdia a praxe, sa podarilo FRI UNIZA uzavrieť so spoločnosťou SCHAFFLER Kysuce, s.r.o. dohodu o zabezpečení odbornej praxe študentov FRI. Ide o platenú odbornú prax v rozsahu minimálne 20 hodín mesačne, ktorá bude vykonávaná v termíne od 1. 10. do 30. 6. v rámci jedného akademického roka. Bližšie informácie je možné sledovať tu.

V nasledujúcich letných mesiacoch prajeme študentom a zamestnancom veľa oddychu a osobného rozvoja, ktorý môžu dosiahnuť aj vďaka spomínaným akciám, organizovaných na FRI UNIZA. 🙂
By |7 júl, 2017|
ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!