Dňa 30. 4. 2018 sa uskutoční na FRI prednáška z praxe na tému – Rámec ITIL a celkový pohľad na Best Practice v oblasti manažmentu IT služieb. Prednášku bude viesť Miloš Tomka, ktorý pôsobí ako ITIL® Approved Lead Trainer v spoločnosti TAYLLOR & COX Slovensko.