Dňa 6.3. 2023 sa na FRI UNIZA uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov ADO IT. Certifikát mali možnosť získať študenti v rámci predmetu Podnikové informačné systémy na Katedre manažérskych teórií.

Úspešným absolventom odovzdal certifikáty zástupca spoločnosti BOC Group, pani Tatiana Šeríková.

ADO IT predstavuje nástroj na zosúladenie medzi podnikom a IT, ako aj správu a analýzu závislostí medzi rôznymi organizačnými aktívami. Ide o nástroj riadenia podniku, ktorý poskytuje rôzne funkcie a metódy na analýzu, návrh a plánovanie podnikovej IT architektúry. Toto riešenie zabezpečuje spoločnosť BOC Group a je založené na štandardoch ArchiMateTOGAF.

Viac informácií o udalosti je možné sledovať tu.