Dňa 16. 3. 2021 od 12:00 sa uskutoční online prednáška na tému – Holistic sustainability – the challenge of sustainable management in changing world, ktorú bude viesť prof. Jorma Imppola.

Profesor Imppola vysvetlí hlavné príčiny aktuálnych problémov – neudržateľného správania ľudí, firiem či štátov. Uvedie tiež príklady dobrej praxe (Fínske i svetové), ktoré priblížia ako je tieto problémy možné riešiť. Na záver sa zamyslí aj nad filozofickými otázkami, ktoré z témy vyplývajú.

Prednáška bude prebiehať online cez aplikáciu MS Teams. Kliknutím sem sa pripojíte k udalosti.