Bianku Bubánovú si ročník 2011-2016 študentov a priateľov Fakulty riadenia a informatiky určite pamätá, či už z videnia alebo osobne. Usmievavá, milá a vždy so svojim názorom dokázala preraziť v podniku Kistler, ktorý sa venuje IT priemyslu. Na našu fakultu cestovala až z ďalekých Veľkých Kapušian z východného Slovenska.
Na začiatok môžeme prezradiť ešte jednu vec, ako jednu z mála žien ju začala baviť informatika ale nepohrdne ani dobrým pivkom.

Bianka nám zodpovedala zopár otázok a my sme sa dozvedeli viac o jej pohľade na štúdium, ktoré už má samozrejme za sebou, a taktiež jej súčasnom pracovnom a osobnom živote.

Bianka

Prínos štúdia na Fakulte riadenia a informatiky k pracovnému a osobnému životu.

Štúdium na univerzite mi vo všeobecnosti prinieslo do života množstvo nenahraditeľných skúseností. Nevzdávať sa, ak sa mi zdá niečo veľmi ťažké, alebo priam nezvládnuteľné. Naučila ma vysokej zodpovednosti za seba samu a svoju budúcnosť, pretože to nebolo už len o písomkách a známkach, ale o tom, čo dosiahnem a kde sa chcem po škole realizovať. Nesmiem však pozabudnúť, že vysoká škola mi prispela aj k rozvoju daností v oblasti finančníctva, nakoľko vyžiť zo skromného brigádneho zárobku, a ešte k tomu počas internátneho života, bola niekedy skôr čarovná schopnosť, ako kvalita predvídania a kalkulácií.
Ale ak by som mala odpovedať priamo na otázku, vďaka štúdiu na FRI-Manažment som si zdokonalila analytické myslenie. Samozrejme, ešte stále sa mám v tejto oblasti kam posúvať. Pamätám sa, ako študenti sme zo začiatku nechápali zmysel všetkých tých rôznych analýz, ktoré sme v semestrálnych prácach museli využívať. Ale časom sme vďaka nim videli väčšie súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými prvkami skúmanej problematiky. To v podstate využívam aj vo svojej profesii. Pracujem pre švajčiarsku high-tech spoločnosti Kistler v Bratislave na pozícii Test Developer. Mojou každodennou činnosťou je hľadať chyby („bugy“) v nami vyvíjanom softvéri. V tejto oblasti taktiež plne platí Paretovo pravidlo – 20% kódu spôsobuje 80% chýb. Preto je nutné hľadať súvislosti a pozerať sa nie len na sledovaný prvok, ale na celok ako taký.

Samozrejme, vysokú dôležitosť má aj správne plánovanie, určovanie si priorít, či organizovanie celkovej práce, ktoré sme si osvojovali už od prvého ročníka na FRI.

Ako vnímaš svoje súčasné pracovné prostredie?

Po úspešnom ukončení štúdia som si myslela, že knižkám a ďalšiemu vzdelávaniu dám istý čas pokoj. Avšak nikdy som sa tak nemýlila…

V práci sa neustále učím novým veciam, spoločnosť Kistler svojich zamestnancov neustále motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu a zdokonaľovaniu vo svojom obore, čo všetci aj využívame v podobe absolvovania kurzov, samoštúdia prostredníctvom odbornej literatúry, či zložením skúšky a získaním certifikátu. Páči sa mi, že tu človek nestagnuje, ale neustále sa posúva ďalej.
Samozrejme, bez skvelého kolektívu, by ma všetka tá práca nebavila.

V projektovom tíme sme sa stretli dosť veľká skupina ľudí. Na organizáciu práce využívame agilnú metodiku Scrum. Čiže všetci máme svoje úlohy, ktoré sa v dohodnutom termíne snažíme splniť. Ak však niekto z nás narazí na problém, s ktorým sa ešte nestretol, prípadne si nevie dať rady, vždy sa môže spoľahnúť na svojho kolegu, ktorý možno má v tejto oblasti viac skúsenosti, alebo len dajú jednoducho „hlavy dokopy“ a spoločným úsilím sa dostanú na koreň veci. Najviac sa mi páči ten transfer informácií, skúseností a ako všetci ťaháme spolu za jeden koniec pomyselného povrazu, aby sme tímovo dosiahli spoločný cieľ – odovzdanie projektu zákazníkovi nie len podľa jeho požiadaviek, ale aj predstáv.

Vrátila by si sa späť do kolektívu FRI?

Mnohokrát som sa pristihla, ako som sa v pamäti vrátila do tých ďalekých čias („až“ pred rokom). A na čo spomínam?

  • Na to, ako som sa drvila na Marketing a spala som fakt len 3 hodiny, pričom som si ešte privstala, aby som si poslednýkrát prezrela študijné materiály.
  • Že je nezmysel dávať si 2 skúšky hneď deň po sebe, hlavne keď tým druhým predmetom bol (už spomínaný) Marketing.
  • Aj na to, ako mi počas skúškového v tele kolovala káva s prímesou energy-nápoja miesto krvi.
Ale samozrejme, usmievam sa aj pri spomienkach na:
  • „Fričkárske“ podujatia ako Fri Fest, Fri Ples a všetko čo sa začínalo na „Fri“.
  • Názov aktivity „Beh Žána Demižóna“ – síce som sa nezúčastnila, ale ten názov je úžasný.
  • Nové priateľstvá, ktoré (dúfam) vytrvajú.
FRI mi dala veľa zážitkov a skúseností. Nie je ich možné všetky vymenovať a bolo by to zbytočné. Je potrebné si ich odžiť na vlastnej koži a vytvoriť si svoje vlastné. Štúdium a život na FRI by som nikdy nevymenila. Ale cítim, že táto kapitola už skončila, ale poskytla priestor na písanie nových stránok v novej knihe môjho života. Chcem sa teraz profesionálne rozvíjať a zdokonaľovať v oblasti testingu. Vytýčené ciele mám dosť vysoké, preto chcem na sebe poriadne zapracovať a snažiť sa o ich dosiahnutie.

Ako vidíš budúcnosť?

Budúcnosť veľmi neplánujem. Osobný život sa naplánovať nikdy do detailu nedá a vždy človeku prinesie nejaké nové prekvapenia. Avšak mám to šťastie, že mám pri sebe ľudí, ktorí pri mne v každej situácii stáli. Najviac mi pomáha, keď si v piatok večer s priateľom objednáme pizzu, skočíme na pivo a spravíme si celkovú pohodu. Malý výlet, či len prechádzka po okolí ma vie nabiť pozitívnou energiou a dostatočne nabudiť do ďalšieho týždňa.