Štúdium Jána Janovica na FRI začalo v roku 2010 bakalárskym odborom Počítačové inžinierstvo. Už v druhom ročníku začal inklinovať k oblasti počítačových sietí, obzvlášť vďaka veľmi pozitívnej motivácii od vyučujúcich. Toto malo za následok výber danej témy bakalárskej práce – Implementácia sumarizácie externých prefixov v Quagga OSPF. Pri výbere inžinierskeho programu už mal vo svojom smerovaní jasno a v rokoch 2013-2015 absolvoval aplikované sieťové inžinierstvo so záverečnou diplomovou prácou – Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, transportná časť.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Keď sa nad tým zamyslím, mal som k IT blízko v podstate už od základnej školy, aj keď v tom čase som svojmu nadšeniu neprikladal príliš veľkú váhu. Ani na strednej škole som ešte stále nebol rozhodnutý pre pokračovanie štúdia v IT (prevládal ekonomický smer). Zlom nastal až tesne pred termínom odovzdávania prihlášok na VŠ. Spolu s niekoľkými ďalšími spolužiakmi z ročníka sme si napriek štúdiu na obchodnej akadémii podali prihlášky na všetky najväčšie slovenské univerzity a výlučne na IT odbory. Žilinská univerzita zvíťazila vďaka svojej polohe a relatívnej blízkosti rodnému Dolnému Kubínu, ako aj vďaka zaujímavému popisu študijného odboru. V tomto bode som nemal úplne reálnu predstavu, čo ma na FRI vlastne čaká.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Mnohí ľudia z môjho okolia boli v čase, keď som sa hlásil na VŠ, trošku skeptickí voči nášmu školskému systému a tvrdili, že aj tak budem robiť niečo úplne iné, ako som vyštudoval, takže je to vlastne jedno, kam pôjdem. V mnohých prípadoch majú bohužiaľ určite pravdu, ale s odstupom času môžem potvrdiť, že IT sa tento výrok určite netýka. Štúdium na FRI výrazne prekonalo všetky moje očakávania v každej oblasti. Či už išlo o kolektív kolegov, s ktorými som študoval alebo o pedagógov, ktorých som mal tú česť spoznať a ktorí sa nám snažili odovzdať všetky svoje vedomosti a skúsenosti z oboru. Doteraz si veľmi vážim ich ľudskosť, ochotu pomôcť a riešiť problémy vždy, keď sa naskytli a schopnosť motivovať. Keby som si mal opäť vybrať, kam pôjdem po strednej škole, vôbec nič by som na svojej voľbe nemenil.

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

V mnohých oblastiach som nesmierne vďačný za zloženie predmetov oboch študijných odborov, ktoré som absolvoval. Moja profesionálna cesta bola o to ťažšia, že som pred VŠ nemal absolútne žiadne reálne skúsenosti v IT. Napriek tomu som v rámci bakalárskeho štúdia získal vynikajúce základy sieťových technológii a programovania vo viacerých jazykoch, dosiahol mnohé úspechy v odborných aktivitách a považujem to za kľúčové body pre môj ďalší profesionálny rozvoj. Inžiniersky odbor Aplikované sieťové inžinierstvo bol následne z môjho pohľadu jeden z TOP odborov v rámci celého Slovenka. Nielen vďaka pedagógom na svetovej úrovni, ale aj množstvu praktických a pokročilých vedomostí, ktoré človek dokáže získať a sú okamžite aplikovateľné do praxe. Denne ich používam pri svojej súčasnej práci. Na druhú stranu, pri spätnom pohľade by som určite vedel vytipovať pár neužitočných, zväčša čisto teoretických predmetov, ktoré nám len pridávali starosti a doteraz som ešte nenašiel ich uplatnenie, ale ide o čisto subjektívny názor. S odstupom času by som v rámci štúdia uvítal viac praktických predmetov zameraných na podnikové prostredie, procesy (ITIL), IT bezpečnosť, najrôznejšie enterprise aplikácie (Doménové služby, Certifikačné technológie, CRM), datacentra a cloudové technológie.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Aktuálne pracujem v Prahe v medzinárodnej spoločnosti ALEF NULA na pozícii Datacenter LAN&SAN System Engineer. Ide o VAD spoločnosť (tzv. Value Added Distributor), ktorá sa špecializuje na dizajn, implementáciu a support komplexných sieťových riešení vo všetkých oblastiach a firemných sektoroch. Sme tiež tréningovým a certifikačným strediskom, takže moja pracovná náplň okrem návrhu sieťovej infraštruktúry zahŕňa aj realizáciu odborných školení, kde mám možnosť svoje skúsenosti posúvať ďalej. Ide o moju cca 6. pracovnú pozíciu a zároveň bezkonkurenčne najlepšiu po každej stránke. Človek má možnosť pracovať s najnovšími technológiami a nie len ako užívateľ, ale aj ako architekt, má možnosť aplikovať svoje znalosti pri tvorbe riešení pre najrôznejších zákazníkov. Spoločnosť mi umožňuje a podporuje doslova raketový profesionálny aj osobnostný rast, ale stále pritom udržiava správny pomer medzi pracovným a súkromným životom.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

S prácou v IT som začal takmer okamžite po prijatí na VŠ štúdium. Od pomocných administratívnych prác a interného IT až po správu webových stránok, firemnej infraštruktúry, či internátnej siete. Adaptácia po skončení štúdia preto nebola nijak náročná, ale prial by som si mať viac znalostí z oblasti firemných procesov a rôznych enterprise aplikácii. Po odbornej stránke považujem získané vedomosti za dôležitý a pevný základ pre ďalší rozvoj. Najmä v súčasnej práci je doslova nevyhnutné ďalej sa rozvíjať a výrazne prehlbovať svoje znalosti.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Samotný študentský život a denný režim počas štúdia bol z môjho pohľadu výrazne voľnejší, resp. menej časovo náročný ako súčasný pracovný život. Snažil som sa ho vypĺňať najrôznejšími aktivita a prácou, ale teoreticky by som nemusel a získal tak pomerne veľa voľného času. Človek po „náročnejšej“ večernej akcii nemusel ísť nutne na druhý deň na prednášku a nič vážne sa nestalo. Niečo podobné si už ako pracujúci dovoliť nemôžeme. 🙂 Trávili sme omnoho viac času s kolegami zo študijného programu. Na druhú stranu pracovný život prináša úplne nové výzvy, vyžaduje viac zodpovednosti a vynaloženého úsilia, ale poskytuje aj skvelé ohodnotenie a otvára nové možnosti v súkromnom živote.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Určite a bez akéhokoľvek váhania.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Štúdium na FRI by som odporučil predovšetkým po vlastnej skúsenosti s kvalitou študijných programov, vyučujúcich, ich osobným prístupom a možnosťami, ktoré fakulta svojim študentom poskytuje. Neustále sa tiež zlepšuje prepojenie fakulty na firemný trh, čo prináša študentom množstvo praktických skúseností už počas štúdia, zaujímavé témy záverečných prác a naviac po skončení, môžu automaticky získať pracovné miesto v niektorej z uznávaných IT spoločností.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Osobne mám pocit, že je veľmi individuálne, na akej úrovni človek absolvuje VŠ. Ak niekto celú vysokú školu pracoval, získaval aktívne skúsenosti aj mimo vyučovacieho procesu, príde do firmy pripravený úplne inak, ako človek, ktorý len absolvuje štúdium, bez akejkoľvek ďalšej praxe. Vo všeobecnosti považujem študentov FRI za veľmi perspektívnych odborníkov, ktorí sa dokážu veľmi jednoducho uplatniť v mnohých oboroch IT.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Hlavne sa nikdy a za žiadnu cenu nevzdávať a ísť si za svojim cieľom. Je jedno, či sa bavíme o štúdiu, alebo pracovnom živote. V mnohých prípadoch sa môže prejavovať štúdium ako náročné, nezvládnuteľné, že vytýčený cieľ je príliš vysoko ale opak je pravdou. Úplne každý, bez ohľadu na to odkiaľ na FRI prichádza, má šancu túto fakultu úspešne ukončiť a otvoriť si tak nespočítateľné množstvo ďalších možností po zvyšok života. Možno to bude vyžadovať obrovské úsilie, ale môžem všetkých študentov FRI ubezpečiť, že to úsilie sa Vám mnohonásobne vráti.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Ako som už spomínal, súčasná spoločnosť mi poskytuje neuveriteľné podmienky pre ďalší osobnostný a profesionálny rozvoj. Po získaní najvyššej svetovej certifikácie CCIE Routing&Switching v minulom roku, som sa začal venovať ďalšej oblasti – Datacentier, v ktorej sa aktuálne usilujem o druhý titul CCIE. Svoje znalosti a zručnosti rozvíjam aj v oblasti dizajnu a architektúry sieťovej infraštruktúry a zasahujem do oblasti privátnych a verejných cloudov. Mojim dlhodobým cieľom je získavať, čo najväčší prehľad o existujúcich riešeniach na trhu a dokázať z nich tvoriť finančne optimálne a funkčne zaujímavé riešenia, takže smerujem na pozíciu IT Architekta. Dôležitým predpokladom je samozrejme aj rozvoj softskill-ov – prezentačné schopnosti, pohotová komunikácia, improvizácia, atď.

Sledujete naďalej život na FRI?

Sledujem najmä sociálne siete, takže z času na čas si rád prečítam novinky z FRI. S alumnifri.sk som sa doteraz popravde nestretol a budem to musieť v dohľadnej dobe napraviť.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂