Dňa 8. 11. 2019 sa uskutoční na FRI prednáška z praxe na tému – Stratégia zvyšovania miezd v KIA Motors Slovakia. Prednášku bude viesť Ing. Ivan Štefanides.