Milan Frátrik začal na FRI študovať v akademickom roku 06/07 odbor Počítačové inžinierstvo. Pokračoval v rovnakom odbore na druhom stupni a štúdium ukončil dizertačnou prácou v odbore Aplikovaná informatika. Diplomová a bakalárska práca boli orientované na vstavané systémy. Bakalársku prácu vypracoval v spolupráci so žilinskou firmou. Obe práce boli zaujímavé, nakoľko bolo potrebné navrhnúť hardvér, firmvér a softvér (v prvom prípade aj používateľský manuál). Dizertačná práca bola tak trochu sci-fi, nakoľko k využitiu potenciálu memristorov doteraz nedošlo. Dizertačnú prácu sa mu podarilo obhájiť v rámci projektu IPID v spolupráci s TU Ilmenau.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Rozhodnutie ísť študovať na FRI bolo v prvom rade mojím rozhodnutím. Pôvodne som chcel ísť študovať mimo Žiliny, ale nakoniec som ostal tu. Určite zohrali rolu aj pozitívne referencie od starších spolužiakov.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

S odstupom času si myslím, že fakulta a štúdium urobili všetko potrebné na to, aby som pokračoval v profesii, ktorá ma baví a napĺňa. Očakával som, že získam kvalitné teoretické poznatky, ktoré budem vedieť ľahko aplikovať, a tak sa aj stalo. Okrem iného spomínam na študentské časy veľmi rád, nakoľko sme sa tam stretli fajn partia a s viacerými som ostal v intenzívnom kontakte.

Vyjadrite ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Užitočné boli praktické predmety a niektoré teoretické, vďaka ktorým sa človek ľahko zorientuje (aj keď som ich počas štúdia tak nevnímal). Nedá mi nespomenúť napríklad číslicové počítače, spracovanie signálov či počítačové siete. S odstupom času vnímam množstvo programovacích jazykov nie tak pozitívne, nakoľko osnovy boli takmer totožné a nevystihovali podstatu a prednosti daných jazykov.

Ako vnímate Vaše súčasné pracovné zaradenie a prostredie?

Človek by mal hľadať pre seba to najlepšie. Každý sa chce osamostatniť a preto je určite dôležité finančné ohodnotenie. Okrem tohto sú aj iné faktory na zváženie, ako napríklad pracovné prostredie, vzťahy na pracovisku s kolegami a podobne. Niekedy sa človek rozhodne zmeniť zamestnanie, potrebujúc urobiť v živote zmenu, a tak som aj ja hľadal to, čo je dôležité. Verím, že na teraz som to našiel. Momentálne pracujem v Esmo Žilina, a. s. ako senior software developer na zaujímavých projektoch, mám naozaj flexibilnú pracovnú dobu a super kolegov.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Prechod do TPP nebol náročný vzhľadom na to, že som už počas štúdia pracoval takmer stále. Každý programátor sa na začiatku formuje, hľadá si to svoje. Závažnejšie technické problémy som nespozoroval vďaka kolegom, s ktorými som pracoval. Keďže IT prostredie je veľmi dynamické, neustále prichádzajú nové technológie a je potrebné sa vzdelávať neustále.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

S odstupom času by som sa pozeral aj po zahraničí, ale štúdium ako aj študentský život vnímam pozitívne.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Pokým budú na fakulte, tak kvalitní prednášajúci a cvičiaci akých som mal možnosť zažiť, tak určite áno.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Zhodou okolností sú u nás všetci programátori absolventi FRI 🙂

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Užívať si študentský život. K tomu patrí aj príprava na budúce zamestnanie a tiež, aby nezatracovali žiaden predmet 🙂

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Určite chcem, aby ma práca v IT napĺňala tak, ako ma napĺňa teraz.

Sledujete naďalej život na FRI?

Webové stránky a FB moc nesledujem, avšak rád sa dozviem nové informácie od kolegov a priateľov, ktorí sú buď študenti alebo čerství absolventi.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂