Dňa 7. 5. 2018 sa uskutoční na FRI prednáška z praxe na tému – Riadenie vlastných financií v 21. storočí. Prednášku bude viesť Mgr. Rastislav Martiško, ktorý pôsobí ako Regional Director v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s.