Slovak Business Agendy pripravila sériu motivačných diskusií s úspešnými podnikateľmi. Projekt sa snaží ukázať mladým ľuďom ako môže vyzerať prax z iného pohľadu. Pohľadu, ktorý prepája teóriu s praxou.

Podujatie sa uskutoční 10. 5. 2018 od 15:00-17:00 na Žilinskej univerzite v Žiline – AULA 2.

Každé jedno rozhodnutie, ktoré človek/podnikateľ realizuje sa odrazí na jeho výsledkoch. Chceme Vám dať priestor SPÝTAŤ SA a KLÁSŤ OTÁZKY, ktoré vás skutočne zaujímajú, pretože získavať informácie v dnešnej dobe je nesmierne dôležité. Častokrát nám chýba vzdelanosť a informovanosť, a nedokážeme rozlišovať medzi pojmami a dojmami.

Celé podujatie je založené predovšetkým na OTVORENOSTI.

Pozvanie na túto udalosť prijal MICHAL TRUBAN. Michal je zakladateľom najznámejšej hostingovej firmy Websupport a občianskeho združenia Slovensko.Digital. Okrem toho je aktívny bloger (www.truban.sk), investor pre startupy a amatérsky triatlonista.

Podujatie je organizované Slovak Business Agency v rámci projektu Národné podnikateľské centrum v regióne. Hlavným cieľom NPC je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“ poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb určených pre:

  • záujemcov o podnikanie,
  • začínajúcich a etablovaných podnikateľov v rôznych štádiách životného cyklu,
  • kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu.