Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť darovať 2% asignačnej dane občianskemu združeniu ALUMNIFRI. Našim cieľom je vytvoriť komunitu a spájať absolventov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdeš tu.