Vo februári sa na Fakulte riadenia a informatiky realizovalo množstvo aktivít a uskutočnili sa domáce i zahraničné podujatia. Ponúkame Vám ich stručný prehľad.

 • Podporiť rozvoj Fakulty riadenia a informatiky UNIZA možno aj prostredníctvom poukázania 2 % z daní nášmu občianskemu združeniu ALUMNI FRI. Financujeme modernizáciu učební, budovanie nových oddychových zón pre študentov, moderných počítačových laboratórií a pod. Ďakujeme za Vašu podporu! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Oficiálnym inštruktorom a trénerom kurzov Routing&Switching úrovne CCNP sa stal aj vyučujúci z FRI Ing. Pavlovi Segečovi, PhD. Aj preto majú záujemci zo strany IT firiem a študentov FRI možnosť využívať služby úspešnej CISCO sieťovej akadémie na FRI UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI UNIZA je dodávateľom informačných technológií na najmodernejšej regionálnej trati v Európe – Trať Čížkovice-Obrnice (tzv. Švestková dráha). Mnohé riešenia na tejto trati boli nasadené Katedrou softvérových technológií, FRI, UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI sa od mája 2019 stala súčasťou projektu Drive2TheFuture, ktorý patrí pod H2020 – rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Jedným z cieľov projektu je pripraviť „vodičov“, cestujúcich a prevádzkovateľov vozidiel na budúcnosť v spôsoboch dopravy. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Ďakujeme, že ste sa zapojili do hlasovania a podporili ste Združenie na záchranu Lietavského hradu. S počtom hlasov 6 835, združenie získalo nárok na grant v hodnote 8 000 eur. Viac informácií je možné sledovať tu.

 • Začiatkom februára sa na FRI uskutočnilo školenie Game Lab pre učiteľov II. stupňa ZŠ a stredných škôl. Lektori projektu Učme informatiku inak poskytli učiteľom možnosť vyskúšať si pokročilejší kurz programovania v JavaScripte určený pre ich žiakov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Podujatie Sieťové fórum 2020 sa konalo na pôde FRI za účasti zástupcov stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Diskutovalo sa o vzájomnej spolupráci v oblasti sieťových technológií. Zo stretnutia vyplynulo množstvo námetov, rozšírila sa komunita zainteresovaných aktérov a definovali sa nové výzvy či spoločné projekty práve v oblasti sieťových technológií. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Na FRI sa vo februári konal aj kurz Programovania mikroprocesorových systémov na SŠ. Vyučujúci z Katedry technickej kybernetiky sa v rámci národného projektu IT akadémia snažili o podporu zvýšenia kvality výučby informatiky a informačných technológií na stredných školách. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Zástupcovia vyučujúcich z Katedry matematických metód a operačnej analýzy, FRI tento rok prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej práce aj na medzinárodnej vedeckej konferencii International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2020), Valletta, Malta. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Nielen v Žiline, ale aj v Prievidzi sa pod záštitou FRI konalo podujatie Pre žiakov stredných škôl bol pripravený program plný prednášok a workshopov, kedy im bol predstavený svet informatiky, IT a manažmentu. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 08. 02. 2020 sa na FRI uskutočnilo semifinále medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League. Zapojilo sa 16 najúspešnejších tímov, ktoré postúpili z regionálnych kôl SR a ČR. Hlavnou témou bola veda, technológie, robotika a programovanie. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V termíne od 09. 02. do 13. 02. 2020 prebiehal 3rd Workshop on Modelling of Biological Cells, Fluid Flow and Microfluidics 2020. Medzi pozvanými prednášajúcimi boli významní odborníci z univerzít a vedeckých výskumných inštitúcií z Nemecka, Francúzka, Rakúska a Veľkej Británie. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 12. 02. 2020 sa konala už ôsma mapovačka MISSING MAPS MAPATHON v Žiline. Do organizácie sa zapojili nielen Lekári bez hraníc, ale aj Fakulta riadenia a informatiky. Bola vytvorená mapa oblasti, v ktorej je kritická humaninárna situácia, čo umožní zefektívnenie a urýchlenie pomoci ľuďom v núdzi. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 12. 02. 2020 sa v priestoroch FRI konala Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. PANEL STORY 2020 – 77 inžinierskych projektov, 13 IT firiem, 258 hodnotení z toho 86 hodnotení od IT firiem. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 13. 02. 2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky. Zaujímavé praktické workshopy, prehliadky počítačových laboratórií a prác šikovných študentov. Všetky informácie o štúdiu a študentskom živote na jednom mieste. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 26. 02. 2020 sa uskutočnil Druhý informačný seminár k študentským mobilitám v akademickom roku 2020/21. Zúčastnili sa ho aj zahraniční študenti, z fakulty “Fakulte organizacije i infrormatike”, z chorvátskeho Varaždína. Na stretnutí boli poskytnuté základné informácie o študentských mobilitách a o možnostiach, ktoré ponúkajú programy Erasmus+, Národný štipendijný program a iné programy pod záštitou SAIA. Viac informácií je možné sledovať tu.

 • Najväčšia študentská tímová súťaž na svete v oblasti strategického riadenia firiem s názvom Global Management Challenge (GMC) je už aj na Slovensku! Hlavným organizátorom je práve Fakulta riadenia a informatiky UNIZA. Prihlásiť sa mohli nielen čisto študentské alebo firemné tímy, ale aj zmiešané tímy. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch 03. – 27. 03. 2020 sa na pôde FRI uskutoční už tradičné podujatie Jarná škola programovania 2020. Účastníkom bude poodhalený svet informačných a komunikačných technológií. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch 05. – 10. 05. 2020 sa bude konať jedna z prvých aktivít na oslavu 30. narodenín Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Výstup na kopce Považského Inovca a tradične aj na Minčol. Viac informácií je možné sledovať tu.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.