Začiatok roku 2020 sa odštartoval už aj na Fakulte riadenia a informatiky. V januári sa uskutočnilo množstvo zaujímavých aktivít, boli predstavené mnohé zmeny a pripravované podujatia. Ponúkame Vám ich stručný prehľad.

  • Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA sa študentom otvorili nové dvere v podobe možnosti študovať unikátny bakalársky študijný program Informačné a sieťové technológie. Po prvom ročníku má študent možnosť si vybrať jedno z dvoch zameraní: informačné technológie a sieťové technológie. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Na FRI boli schválené ďalšie dva zaujímavé projekty. Prvý z nich s názvom University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI) sa orientuje na cieľ podporiť vzdelávací proces a rozvíjať predmety a kurzy zamerané na aktuálny pokrok v oblasti biomedicínskej a lekárskej informatiky (BMI). Druhý projekt – Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI), sa zameriava na zlepšenie výskumných podmienok mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v informatike z kazašských univerzít na základe rozvoja medzinárodnej spolupráce s univerzitami z krajín Európskej únie. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • V januári sa na FRI uskutočnila aj exkurzia pre štvrtákov zo SPŠ dopravnej z Trnavy. Do prípravy prezentácií sa zapojila aj Katedry technickej kybernetiky, Katedry informačných sietí a aktuálni študenti FRI. Exkurzia zahŕňala ukážku fakulty, predstavenie študijných príležitostí a trendov v informačných a sieťových technológiách. Viac informácií je možné sledovať tu.

  • 16. a 17. 01. 2020 zástupcovia Katedry informačných sietí FRI navštívili pobočku spoločnosti Cisco v Bruseli. Cieľom návštevy bolo konzultovanie obsahovej náplne predmetov s expertmi Cisco tak, aby boli predmety súvisiace s počítačovými sieťami orientované na aktuálne trendy praxe. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • 22. a 23. 01. 2020 sa uskutočnila inauguračná prednáška doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. a habilitačná prednáška Ing. Michala Kveta, PhD. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • 30. 01. 2020 sa uskutočnil prvý ročník podujatia SIEŤOVÉ FÓRUM. Cieľom bolo vytvorenie priestoru pre spoločnú diskusiu a identifikovanie oblasti pre spoluprácu medzi Fakultou riadenia a informatiky UNIZA a strednými školami v oblasti sieťových technológií. Viac informácií je možné sledovať tu.

  • Fakulta riadenia a informatiky sa zapája aj do „záchranných aktivít“. Svojou iniciatívou podporuje projekt pre záchranu Lietavského hradu. Do konca januára je možné hlasovať za získanie finančnej pomoci na ďalšiu opravu a rozšírenie jeho sprístupnených priestorov. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • 06. 02. 2020 sa uskutoční podujatie FRI day Prievidza 2020. Bude obsahovať praktické workshopy a informácie o možnostiach štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • 13. 02. 2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Sú pripravené workshopy, prehliadky počítačových laboratórií a prác šikovných študentov. Všetky informácie o štúdiu a študentskom živote môžu návštevníci získať na jednom mieste. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.