Aktivity prebiehajúce počas letných mesiacov a začiatku semestra na FRI boli určené nielen pre študentov a vyučujúcich vysokých škôl, ale aj pre stredoškolákov a zástupcov firiem. Ponúkame Vám ich stručný prehľad:

 • Na pôde FRI sa uskutočnila akcia s názvom Jarná škola programovania 2019. Zúčastnilo sa na nej 130 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Po zvládnutí pripravených praktických úloh a workshopov si prevzali certifikát o absolvovaní týždenného IT tábora. Toto podujatie zastrešila Katedra technickej kybernetiky, pomáhali študenti študijného programu Počítačové inžinierstvo a finančne ho podporil Žilinský samosprávny kraj. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Fakulta riadenia a informatiky sa podieľala aj na tvorbe a realizácii programu Detskej letnej jazykovej školy 2019, ktorú každoročne uskutočňuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI sa zapája aj do množstva medzinárodných aktivít. Jednou z nich bol aj projekt TEAMSOC21, na ktorom spolupracovalo 12 univerzít z ôsmich krajín. Projekt bol zameraný na prípravu medzinárodného študijného programu pre študentov informačných a komunikačných technológií (IKT), na podporu a rozvoj soft skills. V septembri bude zahájený podobný projekt SMARTSOC, ktorého hlavným koordinátorom bude práve Fakulta riadenia a informatiky UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Od 9. do 13. 09. 2019 na FRI úspešne prebehla Letná škola Machine Learning. Partnerom tohto podujatia bola nielen FRI, ale aj spoločnosti SIEMENS HEALTHINEERS a BRAIN:IT. Veríme, že študenti a zástupcovia IT firiem sa už teraz tešia na ďalší ročník. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 09. 2019 sa uskutočnil už piaty ročník podujatia FRIČKOVICA. Túto akciu vystihuje nielen výborná hudba, zábava, hry a súťaže, ale aj skvelý networking s predstaviteľmi IT firiem a členmi ALUMNI FRI. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI UNIZA otvára v akademickom roku 2019/2020 nový inžiniersky študijný program biomedicínska informatika. Tento bol pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe. Radia sa doň predmety ako: softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku, základy teoretickej medicíny a modelovanie biomedicínskych systémov a procesov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Na začiatku nového školského roka sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA konali slávnostné imatrikulácie nových študentov. Veríme, že aj oni sa raz po úspešnom zvládnutí štúdia pripoja ku komunite ALUMNI FRI tak, ako ich predchodcovia. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI vytvorila novú počítačovú hru s názvom MINÚTOVKA. Jej cieľom je získať čo najvyššie skóre, t. j. počet bodov za čo najviac správne prepísaných slov. Limitujúci je čas = 1 minúta. Pomocou tejto hry tvorcovia získajú rôzne dáta – preklepy je možné použiť na generovanie nesprávnych slov pre učenie umelých neurónových sietí v úlohách ako je automatická oprava slov alebo rekonštrukcia diakritiky. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Okolie Fakulty riadenia a informatiky bolo v júli vďaka spoločnosti GLOBESY uspôsobené aj na stretávanie sa s novými partnermi a členmi ALUMNI FRI. Okrem dvoch sedacích súprav bolo vysadených 76 nových stromov vo vonkajších oddychových zónach, ktoré tak dotvárajúpríjemné prostredie. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok sa môže FRI pochváliť vynikajúcimi absolventami doktorandského štúdia. Dizertačnú prácu úspešne obhájili a získali titul PhD. ôsmi doktorandi. V študijnom programe Aplikovaná informatika: Michal Ďuračík, Jakub Hrabovský, Ján Rabčan, Kristína Kovalčíková a Zuzana Borčinová. V študijnom programe Manažment: Patrik Ferenc, Dominika Špaleková a Diana Zraková. Srdečne blahoželáme. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Študenti FRI sa môžu tento rok zapojiť do súťaže OPEN SOURCE CONTEST 2019. Spoločnosť REDHAT poskytuje možnosť práce na reálnych projektoch pod vedením skúseného mentora. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Zapojili ste sa už niekedy do akcie „dekanské voľno na FRI“? Nenechajte si ujsť už po šiestykrát túto jedinečnú aktivitu – 10. 2019 sa príďte prejsť do prírody a porozprávať sa aj s pánom dekanom Fakulty riadenia a informatiky. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 10. 2019 Vás srdečne pozývame na zaujímavú prednášku pána Branislava Majerníka zo spoločnosti Oracle na tému Oracle Visual Builder. Predstaví nástroj na rýchlu tvorbu komplexných, interaktívnych a reportovacích mobilných a webových systémov. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Váš záujem! Veríme, že sa stretneme na ďalších skvelých aktivitách, ktoré pripravuje ALUMNI FRI. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.