V mesiaci jún sa na Fakulte riadenia a informatiky uskutočnilo množstvo aktivít určených nielen pre študentov a vyučujúcich vysokých škôl, ale najmä pre stredoškolákov. Ponúkame Vám ich stručný prehľad.
  • Blahoželáme novým profesorom FRI, ktorých 11. júna vymenoval prezident SR – prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. a prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. Prajeme veľa úspechov v ich ďalšej vedeckej práci. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Začiatkom júna sa na FRI uskutočnil trojdňový workshop pre žiakov II.EA a II.EB zo Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava. Aktivity boli zamerané na 3D skenovanie, počítačové siete, 3D tlač, počítačové simulácie a optimalizáciu, robotiku a ďalšie. Prajeme veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • FRI spolupracuje aj s účastníkmi Národného štipendijného programu Slovenskej republiky. Štipendista Mykola Lubskyi svoj pobyt začal prednáškou z oblasti “Remote Sensing in GIS”. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA bola po niekoľkých rokoch opäť organizátorom konferencie FELAPO. Išlo o konferenciu elektrotechnických a informatických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky. Cieľom konferencie bolo okrem diskusie aktuálnych problémov z tejto oblasti aj vymenenie skúseností a prehĺbenie vzájomnej spolupráce. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Na FRI sa uskutočnil aj obľúbený IT tábor s názvom Letná škola programovania. Pre 70 žiakov zo stredných škôl bol pripravený bohatý program v oblasti internetu vecí, umelej inteligencie a využitia solárnej energie v automobilovom priemysle. Do tohto podujatia sa zapojili žiaci z rôznych častí Slovenska z 23 stredných škôl, 20 miest a 19 okresov. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Na FRI UNIZA sa uskutočnilo národné finále celosvetovej manažérskej hry Global Management Challenge, ktorej sa zúčastnilo 34 krajín sveta. Pripájame sa ku gratulácii a víťaznému tímu želáme veľa úspechov, a to nielen pri reprezentovaní Slovenskej republiky na svetovom finále v Jekaterinburgu (Rusko). Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Od 19. do 25. júna prebiehal na Fakulte riadenia a informatiky druhý ročník Letnej školy Buď manažér. Takmer 40 žiakov stredných škôl malo možnosť posunúť vpred svoje manažérske zručnosti. Vyskúšali si prácu v tíme pri riešení praktických úloh, pričom súťažili o hodnotné ceny. Viac informácií je možné sledovať tu.

  • letna skola bud manazer 2019

  • V dňoch 2. až 4. júla sa na FRI uskutoční 11. ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, vo výskume a v IT riešeniach – OSSCONF 2019. Okrem príspevkov rečníkov sa budú konať aj dva zaujímavé semináre na tému „Základy tvorby modelov pre 3D tlač“ a „Machine Learning“. Účasť na konferencii a seminároch je bezplatná. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • V termíne od 9. do 13. septembra sa na pôde FRI uskutoční Letná škola strojového učenia. Organizátori sa už tešia na zaujímavé aktivity. Výborné referencie na podujatie Vám môžu poskytnúť aj minuloroční účastníci. Viac informácií je možné sledovať tu.

Ďakujeme za Váš záujem! Pevne veríme, že do ďalších zaujímavých aktivít pripravovaných pod záštitou ALUMNI FRI sa zapojíte aj vy.