Posledné januárové dni na FRI boli plné nielen odborných prednášok, ale aj stretnutí s mladými nádejnými študentami našej fakulty.
 • Dňa 30. 1. 2019 sa konala verejná habilitačná prednáška Mgr. Petra Madzíka, PhD. (Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku), na tému Podpora rozhodovania manažérov pri analyzovaní požiadaviek zákazníka v procese riadenia kvality produktu. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 31. 1. 2019 sa konali inauguračné prednášky v zasadacia sieň Vedeckej rady UNIZA v priestoroch Novej menzy. Prvým prednášajúcim bol doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. (KMMOA FRI UNIZA) a jeho prednáška sa týkala Férového delenia obmedzených prostriedkov v sieťach. Ďalším prednášajúcim bol doc. Mgr. Ivan Cimrák, PhD. (KST FRI UNIZA) s témou Bioinformatika a počítačové modelovanie mechaniky a dynamiky buniek. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Koncom mesiaca január sa konal Prírodovedný deň, kedy zamestnanci FRI navštívili žiakov Gymnázia bilingválneho v Žiline. Spoločne vyrábali a tlačili 3D modely, zneškodňovali nástražné zariadenie pomocou vedomostí a zahrali sme sa aj manažérsku simulačnú hru. Záujem študentov o pripravené semináre a o našu fakultu bol vysoký, aj preto sa už teraz tešíme na ďalší ročník tohto podujatia. Viac informácií je možné sledovať tu.

Prírodovedný deň

Mesiac február priniesol množstvo naozaj pútavých podujatí. Okrem akcií, ktoré už prebehli, Vás FRI pozýva aj na tie plánované. Pozrite sa spolu s nami aj na prehľad plánovaných akcií v mesiaci marec.
 • FRI sa zapája aj do množstva súťaží. Jednou z nich bolo aj hlasovanie o TOP VEDKYŇU. Na stránke Facebook bolo vytvorené podujatie MOJA TOP VEDKYŇA, kde prebehlo aj žrebovanie o darčekovú poukážku, a to presne v deň, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Programátori zo Slovenska sú podľa skillvalue najlepší na svete! FRI je hrdá, že okrem kvalitných manažérov môže pripravovať aj skvelých programátorov a IT špecialistov pre prax. Súhlasí s názorom pána Jakaba, že v príprave študentov v oblasti sieťových technológií patríme ku globálnej špičke. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V rámci spolupráce s mnohými zahraničnými univerzitami sa mohli študenti FRI zúčastniť aj na prednáške prof. Baňasa z Univerzity v Bielefelde, Nemecko. V rámci prednášky s názvom Numerické metódy pre difúzne modely pre úlohy s voľnou hranicou sa poslucháči dozvedeli informácie o zaujímavých problémoch pri dynamických tokoch s rozhraniami dvoch nezmiešateľných tekutín. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI prispela k úspešnej organizácii semifinále Slovensko & Česko robotickej súťaže FLL. Konkrétne išlo o poskytnutie skúsených rozhodcov: Norbert Adamko (head referee), Veronika Olešnaníková (referee) a Michal Varga (referee). Víťazom i zúčastneným srdečne blahoželáme. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Okrem zástupcov firiem, študentov či vyučujúcich z iných univerzít a stredoškolákov privítala FRI tentokrát aj deti zo Základnej školy sv. Gorazda. Tie prišli na Katedru technickej kybernetiky spoznať úžasný svet techniky a IT. Veríme, že sa im u nás páčilo. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok sa podarilo otvoriť druhý ročník projektu FAKULTNÁ PRAX 2019. Je určená pre všetkých, ktorí chcú absolvovať povinný predmet Prax a zároveň pomôcť fakulte v jej napredovaní. Veríme, že študentov okrem platenej praxe nadchne aj množstvo zaujímavých tém, ktoré sú pre nich pripravené. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Ďalším zo zaujímavých projektov, do ktorých sa FRI zapojila, je aj školenie Digital Skills. Na fakulte sme privítali učiteľov informatiky základných škôl. Sme radi, že sme mohli podporiť toto školenie, ktorého cieľom je ponúknuť žiakom kvalitnú a praktickú výučbu informatiky zábavnou formou. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 6. 2. 2019 sa v priestoroch FRI konala a akcia s názvom PANEL STORY. Išlo o prezentáciu výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. 73 inžinierskych projektov, 13 IT firiem, 145 stredoškolákov z 11 stredných škôl, 239 hodnotení z toho 92 hodnotení od IT firiem. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší ročník. Celú fotogalériu nájdete na našom FB: @FRIuniza. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 14. 2. 2019 sa konal ďalší ročník podujatia DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA FRI UNIZA. Privítali sme množstvo študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímali o informačné technológie, informatiku, robotiku alebo manažment. Bol pre nich pripravený bohatý program plný prednášok, seminárov či manažérskych hier. Študenti sa mohli poprechádzať po fakulte a pozrieť sa aj do sprístupnených laboratórií. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 21. 2. 2019 sa konala už tretí ročník MISSING MAPS MAPATHON v Žiline. Prvé dva mapathony sa konali priamo na FRI. Tretí prebiehal v kaviarni Novej synagógy v centre mesta. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Vzhľadom na koniec funkčného obdobia doterajších členov zamestnaneckej časti AS FRI, prebehli v dňoch 26. 2. a 27. 2. 2019 nové voľby. Volebná komisia zasadla v zložení p. Hynek Bachratý, p. Zuzana Dubničková, p. Juraj Dubovec, p. Lýdia Gábrišová, p. Jozef Juríček, p. Lucia Pančíková, p. Ondrej Škvarek, p. Monika Václavková. Viac informácií je možné sledovať tu. Výsledky volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu FRI UNIZA je možné nájsť tu.
 • 28. 2. 2019 sme na FRI privítali viac ako 65 riaditeľov základných a stredných škôl na podujatí Neformálne vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ, ktoré sa uskutočnilo v rámci národného projektu IT akadémia. Diskusia bola zameraná aj na výmenu skúseností z realizácie aktivít zameraných na modernizáciu výučby informatiky, IT a sieťových technológií na ZŠ a SŠ. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Jeden z partnerov FRI, konkrétne spoločnosť IBM, ponúka našim študentom druhého stupňa možnosť absolvovať stáž v jej IBM Research centrách. Uzávierka prihlášok najneskôr do 3. 3. 2019. Viac informácií o témach a podmienkach prihlásenia je možné sledovať tu.
 • Srdečne Vás pozývame na prednášky hostí FRI v rámci Národného štipendijného programu a programu Erasmus+. Pani Dr. Joanna Kołodziejczyk, z Katedry umelej inteligencie Fakulty informatiky Západopomoranskej univerzity v Štetíne (Poľsko), bude mať prednášky a cvičenia v rámci predmetu Metaheuristiky. Prvá zo série prednášok sa uskutočnila už 22. 2. 2019. Pán prof. Vyacheslava Kharchenka, z Katedry počítačových systémov, sietí a kyberbezpečnosti Národnej leteckej univerzity “Charkovský letecký inštitút” (Ukrajina) sa vyjadroval k téme “Big Data, Internet of Things and Dependable Computing: Pro and Contra”. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Pozývame Vás na prednášky a cvičenia kolegu Jorma Imppola z partnerskej univerzity Seinäjoki University of Applied Sciences (Fínsko), ktoré sa realizujú v období od 26. 2. do 6. 3.2019. Prednášky a cvičenia sa konajú v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus+. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Srdečne Vás pozývame na prednášku p. Vladimíra Šuchu – generálneho riaditeľa JRC (Spoločného výskumného centra Európskej komisie) na tému Slovensko v kontexte európskej spolupráce vo vede a výskume. Prednáška sa uskutoční v pondelok 4. 3. 2019 o 11:00, v Aule 1 (AF1A1). Je určená najmä pre doktorandov a mladých vedeckovýskumných pracovníkov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Druhý ročník súťaže ERASMUS EXPERIENCES. Tešíme sa na Vaše súťažné fotografie zo zahraničných študijných pobytov. Neváhajte a podeľte sa so svojimi zážitkami aj s ostatnými. Fotografie bolo možné zasielať do 5. 3. 2019, možno práve tie Vaše budú pre niekoho motiváciou využiť skvelú ponuku programu ERASMUS+. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Informačný seminár ERASMUS+ študentskej mobility na FRI sa konal v utorok 5. 3. 2019 o 11:00 h v Informačnom centre. Boli na ňom aj Emile a Sophie z francúzskej partnerskej univerzity – IMT Atlantique, ktorá má študijné programy pre informačné a komunikačné technológie aj v anglickom jazyku. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Katedrové prezentácie k predmetu “Projekt 5”, v rámci Prezentačných dní doktorandov, sa uskutočnili 5. 3. 2019. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch 18. 3. až 22. 3. 2019 sa na FRI UNIZA (Katedra technickej kybernetiky) opäť uskutoční denný IT tábor s názvom Jarná škola programovania 2019. Témami tohto ročníka bude “Internet vecí (Internet of Things)”, “Solárne autíčko (Energy harvesting)” a “Umelá inteligencia v počítačových hrách”. Počet miest na kurze je limitovaný, preto neváhajte a rezervujte si miesto čo najskôr. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. 3. 2019. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI otvára kurzy zamerané na získanie základných zručností pri práci s informačným systémom SAP. Kurzy sú určené najmä pre študentov inžinierskeho štúdia. Začiatok kurzov je 15. 3. 2019 a uzávierka záujemcov je do 13. 3. 2019. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch od 25. júna 2019 do 27. júna 2019 sa bude na FRI konať medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies 2019. Príspevky prezentované na konferencii budú zaradené do zborníka indexovaného IEEE Xplore. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Na FRI sme privítali ďalšieho štipendistu Národného štipendijného programu na FRI UNIZA. Do 15. 3. 2019 ním bude prof. Vyacheslav Kharchenko z Katedry počítačových systémov, sietí a kyberbezpečnosti Národnej leteckej univerzity “Charkovský letecký inštitút”. Prof. Kharchenko sa bude venovať výskumu v oblasti analýzy a vyhodnocovania viacúrovňovej degradácie vysokej dostupnosti a bezpečnosti kritických systémov a infraštruktúr založených na metóde štruktúrovanej funkcie a Markovovských reťazcov. Vďaka Národnému štipendijnému programu na FRI zavítali aj pani Isabelle Maza Guimaraes, z Universidade Federal Fluminense či pani Iryna Piestova z Výskumného centra pre Letecký výskum zeme (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth). Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V rámci štúdia na FRI sa môžu študenti prihlásiť aj do programu Erasmus+. Aj pre akademický rok 2019/20 sú k dispozícii rôzne študijné pobyty a stáže, u našich zahraničných partnerov. Prihlášku na mobilitu je možné podať do 15. 3. 2019 u pani Jaroslavy Benkovej (RB257) alebo u pána Petra Mártona (RA102). Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Podávanie prihlášok na inžinierske štúdium ak. rok 2019/2020 je možné do 31. 3. 2019. Výber inžinierskych projektov je súčasťou prihlášky na inžinierske štúdium. Témy projektov sú už zverejnené, tak neváhaj a vyber si ten svoj! Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI ponúka možnosti získania rôznych certifikátov nielen pre jej študentov. Ak si študent UNIZA na FRI môžeš získať certifikát ECDL dokonca bezplatne. Ak si chceš zdokonaliť svoje IT zručnosti, neváhaj a pridaj sa k 34-rom už úspešne certifikovaným študentom. Využi príležitosť a prihlás sa. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Naskytá sa jedinečná možnosť zapojiť sa do programov zameraných na vzdelávanie a získavanie nových skúseností od spoločnosti City Internships. Viac informácií je možné sledovať tu.

Prírodovedný deň

Veríme, že študenti vstúpili do nového semestra „tou správnou nohou“ a spolu s nimi sa budeme môcť zúčastniť aj ďalších krásnych podujatí pripravovaných na FRI v rámci marca.