Rok 2019 sa aj na FRI začal „zhurta“. Už prvé januárové dni boli plné rôznych aktivít a pozitívnych informácií. Prečítajte si bližšie informácie a nenechajte si ujsť pripravované akcie:
 • Vzdelávací program FULL-STACK ACADEMY 2019, zastrešený spoločnosťou PosAm. Prednášky, workshopy a praktické úlohy budú riešené od februára do mája 2019. Účastníci akadémie budú motivovaní štipendiom. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Pre milovníkov fotenia sa naskytá výnimočná príležitosť. Vznikom nového FRI FOTOKLUBU sa vytvoril priestor pre stretávanie sa nadšencov, ktorí radi zachytia okolitý svet cez objektív. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok študenti inžinierskeho štúdia predstavia výsledky svojej projektovej výučby. Už 6. februára 2019 od 9:00 hodine sa bude konať PANEL STORY 2019. Fakulta riadenia a informatiky v tento deň privíta aj množstvo IT firiem, ktorých zástupcovia budú mať možnosť hodnotiť jednotlivé práce. Toto podujatie je určené pre všetkých záujemcov nielen z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj vedenie Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a predseda Akademického senátu FRI UNIZA sa vyjadrili k otázke plagiátorstva. FRI sa pripája k stanoviskám ostatných fakúlt a univerzít, ktoré odsudzujú plagiátorstvo, nečestné konanie počas vysokoškolského štúdia a zľahčovanie takýchto činov. Akékoľvek konanie v rozpore s odbornými a etickými štandardmi publikačnej a bádateľskej činnosti pri písaní záverečných prác nesmie byť spoločnosťou akceptované. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Nielen vzdelávanie študentov, ale aj samotných pedagógov je nesmierne dôležitý proces. V rámci spolupráce s organizáciou CISCO si preto môžu aj zamestnanci FRI rozšíriť svoje vedomosti. Srdečne blahoželáme Petrovi Palúchovi za získanie výnimočného ocenenia – nový člen Siene slávy spoločnosti Cisco. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Ďalšie zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA sa konalo dňa 29. januára. Hlavným bodom rokovania bola príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Je to tu opäť … deň otvorených dverí na FRI UNIZA!14. februára 2019 o 10:00 hodine je pre Vás pripravený program plný zaujímavých aktivít. Dozviete sa podstatné informácie o možnostiach štúdia na FRI v roku 2019/2020. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok je tu možnosť darovať Fakulte riadenia a informatiky UNIZA 2 % z asignačnej dane. Dar bude spracovaný prostredníctvom občianskeho združenia ALUMNI FRI. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Pozri si zaujímavý a inšpiratívny príspevok od absolventa Vlastimila Kociána, ktorý v roku 1996 nastúpil do KROS-u ako programátor. Každý úspech má za sebou príbeh, aký je/bude ten tvoj? Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Na našej fakulte sa uskutočnil workshop s názvom Robotika po francúzsky, ktorý sa niesol v duchu práce s algoritmami umelej inteligencie. V dňoch 7. až 11. januára 2019 navštívilo fakultu 14 francúzskych študentov z technickej vysokej školy Le CNAM en Grand Est, ktorí sa na záver zapojili aj do zaujímavej súťaže. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • FRI spolupracuje aj s rôznymi strednými školami. Pre študentov SPŠ dopravnej v Trnave bola pripravená exkurzia, v rámci ktorej mohli spoznávať priestory našej fakulty či študijné príležitosti alebo trendy v IT a počítačových sieťach. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch od 25. júna 2019 do 27. júna 2019 sa bude na FRI UNIZA konať medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies 2019. Viac informácií o podujatí je možné sledovať tu.
 • Na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA majú nielen študenti možnosť získať certifikát ECDL. Vďaka ATC pri FRI sa podarilo certifikovať už 34 študentov a ďalších sto sa na certifikáciu pripravuje. Viac informácií je možné sledovať tu. Možnosti a postup prihlásenia nájdete na tejto stránke.

Dúfame, že študenti úspešne zvládnu skúškové obdobie, aby si mohli oddýchnuť a plní elánu sa vrhnúť do letného semestra. Želáme veľa šťastia. 🙂