Posledný mesiac jesene, november, bol aj na Fakulte riadenia a informatiky poriadne farebný a veselý. Konalo sa množstvo zaujímavých prednášok priamo z praxe, ktoré určite obohatili nielen študentov. Rovnako zaujímavé a jedinečné podujatia sú plánované aj na mesiac december. Poďte sa s nami pozrieť na prehľad týchto aktivít:
 • 13. 11. 2018 sa konala Prednáška z praxe na tému Stratégia zvyšovania miezd v KIA Motors Slovakia. Prednášajúcim bol pán Ing. Ivan Štefanides, ktorý aktuálne pracuje na pozícii vedúceho sekcie pre pracovné vzťahy. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Aj tento rok sa konala akcia špecifická práve pre FRI. 14. 11. 2018 prebehol ONLINE deň otvorených dverí. Záujemci o štúdium na FRI mohli získať odpoveď na svoje otázky takmer okamžite. Študenti, garanti, vyučujúci, absolventi či zástupcovia IT firiem a dokonca aj pán dekan boli pripravení na rýchle a podnetné reakcie. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 14. 11. 2018 sa konal GISday 2018. Viete o akú akciu ide? Účastníci sa môžu podieľať na propagácii Geografických informačných systémov. UNIZA sa do tohto podujatia zapojila už druhýkrát. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Myslíte si, že aj na Slovensku môže vzniknúť prostredie, ktoré prinesie svetu prevratné a inovatívne technológie? Juraj Pavlovic zo spoločnosti Tachyum je zástancom tejto myšlienky. Práve preto, aby sa podelil o svoje postrehy sa dňa 20. 11. 2018 konala prednáška na tému Ako vzniká čip umožňujúci radikálne zmeniť fungovanie veľkých cloud dátových centier. V spolupráci so svojimi kolegami sa sústredí na prípravu výroby univerzálneho serverového čipu s ultra nízkou spotrebou energie. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Pod taktovkou Katedry makro a mikroekonomiky sa dňa 23. 11. 2018 konala odborná prednáška. Poslucháči sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o ľudských právach a systéme ochrany ľudských práv v Európe 21. storočia. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 26. 11. 2018 sa konala prednáška z praxe na tému Logistika v malej firme. Špeciálnu prednášku si pripravila pani Blanka Puškárová, majiteľka Slnečného dvora. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • 6. 11. 2018 sa konala prednáška spoločnosti ARTIN s názvom Domain Driven Design. Základná myšlienka tejto metodológie sa opiera o to, že nie sme odborníkmi v oblasti, v ktorej je softvér využívaný, a preto potrebujeme zhromažďovať informácie od iných ľudí – odborníkov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Dňa 26. 11. 2018 mala fakulta možnosť organizovať prednášku spoločnosti Google, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 stredoškolákov z 9-tich stredných škôl. Toto podujatie nesie názov IT čajovňa. Hlavnou témou bolo porovnanie GOOGLE vs STARTUP ŽIVOT. Viac informácií je možné sledovať tu. Fotografie a záznam prednášky sú dostupné tu.
 • Aj záver mesiaca priniesol pre študentov obohatenie prostredníctvom rôznych prednášok z praxe. Jedna z nich sa konala 27. 11. 2018 v rámci predmetu Základy testovania softvéru. Pán Pavol Elias zo spoločnosti Descartes Systems sa so študentami podelil o zaujímavé informácie z oblasti TESTER A JEHO TÍMY. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • G-Robot 2018 je celoslovenská robotická súťaž pre žiakov ZŠ, ktorá sa tento rok konala 29. 11. 2018 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Zamestnanci FRI sa ocitli v úlohe porotcov. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Medzi pravidelné fakultné aktivity patria aj zasadnutia Akademického senátu FRI. Posledné zasadnutie sa konalo 30. 11. 2018, kde sa okrem iného prerokovávali aj návrhy na nové voliteľné predmety. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V mesiaci november sa konal aj prestížny galavečer Tenista roka. Zo srdca by sme chceli aj touto cestou blahoželať doc. Ing. Michalovi Varmusovi, PhD., ktorý získal cenu za rozvoj tenisu. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V dňoch 30. 11. 2018 až 2. 12. 2018 prebehla programátorská súťaž CERC 2018. Najlepšie sa umiestnili Marek Baláž, René Fabricius a Milan Ondrašovič, ktorý skončil na 37 mieste. V rámci slovenských univerzít sme obsadili 2. miesto. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • V termíne 29. novembra 2018 až 12. decembra 2018 prebiehajú prezentačné dni doktorandov. Ide o fakultné či katedrové prezentácie, na ktorých sa doktorandi snažia predstaviť svojim kolegom ich zameranie a progres v rámci dizertačných prác. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Jedinečná možnosť prihlásenia sa na stáž! Pracovná stáž v spoločnosti Cisco s názvom Cisco International Internship Program (CIIP 2019-2020). Viac informácií je možné sledovať tu.

Všetkým študentom Fakulty riadenia a informatiky prajeme množstvo využitých príležitostí a tešíme sa na prípadnú spoluprácu pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti.
?