Naša čerstvá absolventka Monika Motyčáková patrí medzi šachovú elitu na Slovensku. V roku 2015 úspešne ukončila štúdium na Fakulte riadenia a informatiky v odbore Manažment, na Žilinskej univerzite.

Vďaka svojej šikovnosti a ambíciám v šachu mala možnosť vidieť a cestovať naprieč rôznymi krajinami a spoznať nových ľudí po celom svete. Monika má za sebou nejeden veľký úspech. Ku každej šachovej partií pristupuje profesionálne. V tomto športe doposiaľ získala 12-krát titul majsterky Slovenska, je držiteľkou titulu Woman FIDE Master, umiestnila sa na 12. mieste na majstrovstvách sveta vo Vietname a 10. miesto na Majstrovstvách Európy v Gruzínsku.

Samozrejme v jej živote nie je len šach, síce kvôli nemu musela veľa toho obetovať. Medzi záľuby, pri ktorých dokáže relaxovať a rozvíjať svoju kreativitu patria hudba a spev.

Svojimi úspešnými výsledkami a životom robí dobré meno Fakulte riadenia a informatiky. Neustále pracuje na množstve pracovných a záujmových aktivít avšak našla si na Nás chvíľu čas a povedala nám niečo viac o štúdiu na FRI:

Čo ti prinieslo štúdium na FRI, študijný program Manažment k pracovnému/profesionálnemu životu?

„Štúdium na FRI mi umožnilo vybudovať solídny a rôznorodý vedomostný základ, z ktorého teraz čerpám v profesionálnom živote. Momentálne pôsobím v rodinnej firme a vedomosti, ktoré som získala štúdiom manažmentu, každodenne aplikujem v tomto podnikateľskom prostredí. Spolu s odbornými znalosťami mi štúdium prinieslo veľa aj do osobnostného rastu. Taktiež veľmi oceňujem možnosť absolvovania študijných pobytov v zahraničí.“

Čo ťa najviac zaujalo, prípadne na čo rada spomínaš z prostredia FRI? (Vrátila by si sa naspäť?)

„Na moje vysokoškolské štúdium, pobyt na FRI mám samé pozitívne spomienky, patrí k najkrajším obdobiam môjho života. Spoznala som vďaka nemu množstvo šikovných a inšpiratívnych ľudí, spolužiakov a profesorov. Zostalo mi veľa pekných spomienok, či už z prvých prednášok Algebry a Matematickej Analýzy plných nechápavých pohľadov, cez získavanie prvých skúseností s programovaním, s marketingovými nástrojmi, vypracovávanie projektov do hlbokej noci (teraz je to už pekná spomienka, ale neviem či by som si ju chcela zopakovať 😀 ), až po Poslednú prednášku plnú smiechu a nostalgie.

Veľmi vďačná som za ústretovosť profesorov a možnosť rozvíjať sa vo svojej najväčšej záľube – šachu. Krásne spomienky mám na reprezentovanie univerzity a fakulty na Univerziáde a Univerzitných majstrovstvách sveta.

Či by som sa vrátila naspäť? Túto možnosť úplne nevylučujem. Po absolvovaní inžinierskeho štúdia som dosť intenzívne zvažovala pokračovanie na doktorandskom štúdiu. Nakoniec som sa rozhodla pre získavanie praktických skúsenosti. Štúdium na FRI ma ale veľmi bavilo a viem si predstaviť vrátiť sa späť na akademickú pôdu.“

Čo plánuješ do budúcnosti?

„Momentálne pôsobím na Slovensku, ale už tento rok by som chcela znovu vycestovať do zahraničia na obdobie 2-3 rokov. Rada by som ku svojim zahraničným študijným skúsenostiam z Nemecka a Fínska pridala aj pracovné skúsenosti získané mimo Slovenska. V dlhodobom časovom horizonte by som sa ale chcela natrvalo usadiť na našom krásnom Slovensku.“